[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2003, Cilt 17, Sayı 3, Sayfa(lar) 151-154
[ English ] [ PDF ]
SİNCAP (Sciurus vulgaris) İSKELET SİSTEMİ ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİK ARAŞTIRMALAR II. OSSA MEMBRİ PELVİNİ
Derviş ÖZDEMİR, Ömer ATALAR
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Sciurus vulgaris, sincap, ossa membri pelvini.

Çalışmada, 3 erkek ergin sincap kullanılmış ve arka bacak kemiklerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Ossa coxae birbirine paralel, foramen obturatum geniş ve tuber ischiadicum tek çıkıntılıdır.

Trochanter tertius çok iyi gelişmiştir. Cochlea tibia'daki eklem yüzü obliktir. Fibula hem proximal’de hem de distal’de kaynaşmıştır.

Caput tali distal’e doğru genişlemiş ve collum tali oldukça belirgindir. Ossa tarsi'nin distal sırasında dört kemik mevcuttur.

Metatarsus’ların distal yarımı oval, proximal yarımı ise yanlardan oldukça basıktır.

Sonuç olarak; sincap’larda arka bacak kemiklerinin diğer kemiricilerin aynı kemikleriyle benzerlikler göstermesine rağmen, az da olsa bazı farklılıkların bulunduğu tespit edilmiştir.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]