[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2003, Cilt 17, Sayı 3, Sayfa(lar) 161-165
[ English ] [ PDF ]
YARI ENTANSİF ŞARTLARDA SAKIZ X AKKARAMAN MELEZ(F1 ve G1) KOYUNLARDA DÖL VE SÜT VERİM ÖZELLİKLERİ
Fikret ESEN , Gökçe AY
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Sakız, Akkaraman, melez, döl verimi, süt verimi.

Bu araştırmada, Sakız X Akkaraman Melezi (F1 ve G1) koyunların çeşitli döl ve süt verim özellikleri incelenmiştir. Araştırma Fırat Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Biriminde yürütülmüştür.

Araştırma, döl verim özellikleri için, ilk kez tohumlanan 1 ½ yaşlı, 45 baş F1 melezi ve 50 baş G1 melezi; süt verim özelliklerini incelemek amacıyla ise 2 yaşlı 38 baş F1, 41 baş G1 melezi koyun üzerinde yürütülmüştür. Arama koçu katılmak suretiyle kızgınlığı tespit edilen koyunlar, belirlenen koçlarla tohumlanmışlardır. Araştırma süresince, koyunlara meraya ilaveten hayvan başına günlük 450 g konsantre yem verilmiştir.

Doğuran koyun oranı F1 genotipinde %88.88, G1 genotipinde %84.00 olmuştur. F1 ve G1 grubunda ikiz doğum, bir doğuma ortalama kuzu sayısı ile sütten kesilen kuzu sayısı oranları sırasıyla %45.00 ve %19.04 (P<0.01); 1.45 ve 1.23 (P<0.05); %93.33 ve %86.00 olarak bulunmuştur.

F1 melezlerinde 30, 90 ve 150. günlerdeki günlük süt verimi sırasıyla 724.30, 710.45 ve 285.70 g; G1 melezlerinde 520.40, 550.20 ve 205.65 g olmuştur. Süt yağı oranı ile laktasyon süresi F1 ve G1 melezlerinde sırasıyla %5.22 ve 6.17; 148.74 ve 146.35 gün; laktasyon süt miktarı aynı genotip sırasına göre 94.43 ve 58.46 kg (P<0.01) olmuştur.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]