[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2003, Cilt 17, Sayı 3, Sayfa(lar) 189-194
[ English ] [ PDF ]
ELAZIĞ–KEBAN İLÇESİ KARAMAĞRA FLORİT–MOLİBDENİT OLUŞUKLARI ÇEVRESİNDEKİ SU VE TOPRAK ÖRNEKLERİNİN FLOR DÜZEYLERİ
Haydar ÖZDEMİR1, Hakan KEÇECİ2
1Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Elazığ / TÜRKİYE
2Pütürge İlçe Tarım Müdürlüğü Malatya / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Flor, su, toprak, kontaminasyon.

Bu çalışmada, Keban İlçesi Karamağra florit–molibdenit oluşuklarından kaynaklanabilecek doğal flor kontaminasyonunun araştırılması amaçlanmıştır.

Araştırmada, Keban İlçesinden 20, Fırat Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği’nden 1 olmak üzere toplam 21 su örneği ile Fırat Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği’nden 1, Keban İlçesinden 7, tuğla–kiremit fabrikalarının bulunduğu Sivrice İlçesinden 3, Hicret Mahallesinden de 2 olmak üzere toplam 13 toprak örneği kullanılmıştır.

Çalışmada, su örneklerinde 0.11–23.0, toprak örneklerinde de 68.1–1188.1 ppm düzeyinde flor saptanmıştır.

Sivrice İlçesi ile Hicret Mahallesi toprak örneklerinde endüstriyel kontaminasyon riski bulunmamasına karşın, Keban İlçesi su ve toprak örneklerinin doğal flor kontaminasyonu yönünden risk oluşturabileceği kanısına varılmıştır.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]