[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2003, Cilt 17, Sayı 3, Sayfa(lar) 173-178
[ English ] [ PDF ]
KOYUN KARACİĞER DOKU ARGİNAZININ GUANİDİN VE BAZI AMİNO ASİTLER TARAFINDAN İNHİBİSYONU VE İNHİBİSYONUN KİNETİĞİ
Fulya BENZER1, Sema TEMİZER OZAN2, Seval YILMAZ2
1Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Elazığ / TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Arginaz, koyun, karaciğer, guanidin, amino asitler.

Çalışmada, koyun karaciğer doku arginaz aktivitesi üzerine guanidin ve bazı amino asitlerin inhibisyon etkileri incelenmiştir. Arginaz aktivitesi ölçümü için Tiyosemikarbazid-Diasetilmonoksim-Üre metodu kullanılmıştır.

Bir guanidino grubu bileşiği olan guanidin, enzimi unkompetetif olarak inhibe ederken, valin, löysin, izolöysin ve lizin amino asitleri ise karışık inhibisyona (kompetetif-nonkompetetif) neden olmuştur. Löysin’in düşük konsantrasyonları koyun karaciğer doku arginazının aktivasyonuna yol açarken, yüksek konsantrasyonları enzimi inhibe etmektedir.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]