[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2003, Cilt 17, Sayı 3, Sayfa(lar) 173-178
[ Turkish ] [ PDF ]
Inhibition and Its Kinetics of Arginase by Guanidin and Some Amino Acids in Sheep Liver Tissue
Fulya BENZER1, Sema TEMİZER OZAN2, Seval YILMAZ2
1Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Elazığ / TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Elazığ / TÜRKİYE
Keywords: Arginase, sheep, liver, guanidin, amino acids

In this study, the inhibition effects of guanidin and some amino acids on arginase activity in sheep liver tissue were studied. Thiosemicarbazide-Diacetylmonoxime-Urea method was used to measure arginase activity.

Guanidin, a guanidino compound, inhibited the enzyme activity uncompetetively while L-amino acids, such as valine, leucine, isoleucine and lysine inhibited the enzyme activity competetively-noncompetetively (mixed). Low concentration of leucine caused activation while higher concentration caused inhibition.


[ Turkish ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]