[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2003, Cilt 17, Sayı 3, Sayfa(lar) 195-201
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
KOÇLARDA SPERMA KALİTESİ ÜZERİNE KASİÇİ VİTAMİN C UYGULAMALARININ ETKİSİ
Mustafa SÖNMEZ, Eşref DEMİRCİ
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Koç, sperma kalitesi, vitamin C, kan serumu, askorbik asit.
Özet
Bu çalışma, koçlara kas içi uygulanan Vitamin C’nin, spermatolojik özellikler üzerine etkisini araştırmak amacıyla yapılmıştır.

Çalışmada Akkaraman ırkından 6 koç kullanılmıştır. Koçlardan ilk önce bir ay süreyle, 3 günde bir, kan ve elektroejakülatör yardımıyla sperma alındı. Daha sonra koçlara 30 gün süreyle günlük 20 mg/kg dozunda i.m. olarak Vitamin C enjekte edildi. Bu süre esnasında da benzer şekilde kan ve sperma alındı. Kan ve sperma örneklerinde vitamin C düzeyleri ve spermaların spermatolojik özellikleri tespit edildi.

Koçlarda ortalama sperma miktarı 1.02±0.02 ml, spermatozoon yoğunluğu 2.677±0.055x109/ml ve motilite %80.7±0.31 iken, vitamin C enjeksiyonundan sonra bu değerler, sırasıyla 1.18±0.02 ml (P<0.05), 3.027±0.040x109/ml (P<0.05) ve %82.2±0.24 (P>0.05) olmuştur. Koçların kan serumu ve sperma vitamin C düzeyleri vitamin C enjeksiyonlarından önce sırasıyla 0.427±0.01 mg/100 ml ve 3.384±0.08 mg/100 ml iken, vitamin C enjeksiyonundan sonra bu değerler sırasıyla, 1.596±0.03 mg/100 ml (P<0.01) ve 3.915±0.07 mg/100 ml (P<0.01) bulunmuştur.

Sonuç olarak koçlara kas içi vitamin C uygulamasıyla kan serumu ve spermada yükselen vitamin C düzeyi, spermanın miktar ve yoğunluğunu önemli derecede artırdığından aşım mevsiminde yapılacak vitamin C enjeksiyonlarının koçlarda sperma kalitesini olumlu yönde etkileyeceği söylenebilir.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]