[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi Kapak PDF
2004, Cilt 18, Sayı 1
FARELERDE KLORPRİFOS VE DİKLORVOS’UN HUMORAL İMMUN YANIT ÜZERİNE ETKİSİ
Ali BİLGİLİ, Gökhan ERASLAN, Dinç EŞSİZ, İsmail KUTLU, Hakan SALTAŞ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KOBAYLARDA TİMUS’UN POSTNATAL GELİŞİMİ ÜZERİNDE MAKROSKOBİK VE IŞIK MİKROSKOBİK İNCELEMELER
Meryem KARAN, Gürsel DİNÇ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

RETİKÜLOPERİTONİTİS TRAVMATİKALI SIĞIRLARDA RUMENOTOMİ ÖNCESİ VE SONRASI BAZI KLİNİK, HEMATOLOJİK, BİYOKİMYASAL VE ELEKTROKARDİYOGRAFİK BULGULARIN KARŞILAŞTIRILMASI
Engin BALIKCI, Cihan GÜNAY
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ŞANLIURFA YÖRESİNDE SAFKAN ARAP KISRAKLARDA TOXOPLASMA GONDİİ (NİCOLLE AND MANCEAUX, 1908) SEROPREVALANSININ SABİN-FELDMAN BOYA TESTİ İLE SAPTANMASI
Murat SEVGİLİ, Cahit BABÜR, Ahmet GÖKÇEN, Serpil NALBANTOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

RETENSİYO SEKUNDİNARUMLU İNEKLERDE SERUM ALP, ALT VE AST DÜZEYLERİ
Yaşar AKAR, Mine ERİŞİR, Murat YÜKSEL, Özgür KAYNAR
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ELAZIĞ’DA KÖPEKLERDE TESPİT EDİLEN TRAVMATİK MYİASİSLER
Cem Ecmel ŞAKİ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KIŞ MEVSİMİNDE KARS YÖRESİNDE ZAVOT SIĞIRLARININ GENEL, YAŞ VE CİNSİYETE GÖRE VENÖZ KAN GAZI DEĞERLERİ
Başaran KARADEMİR
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

SAKIZ X AKKARAMAN MELEZ KUZULARIN (G1 VE G2) BÜYÜME VE YAŞAMA GÜCÜ ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Fikret ESEN , Gökçe AY
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ENTEROTOKSİJENİK BACİLLUS CEREUS’UN ÇİĞ KÖFTEDE ENTEROTOKSİN OLUŞTURMA YETENEĞİNİN BELİRLENMESİ
Sevda PEHLİVANLAR, U. Tansel ŞİRELİ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

OKLU KİRPİLERDE (Hystrix cristata) ARTERİA RENALİS’LERİN
Ömer ATALAR, Sadık YILMAZ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KISRAKLARDA PRID+PROSTAGLANDİN F2 ALFA KOMBİNASYONUNUN ÖSTRÜS SİKLUSU VE FERTİLİTE ÜZERİNE ETKİSİ
Mehmet Osman ATLI, Hayrettin ÇETİN, Abuzer K. ZONTURLU
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

SANSAR (Martes foina) İSKELET SİSTEMİ ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİK ARAŞTIRMALAR III. SKELETON AXIALE
Ömer ATALAR, Ali AYDIN, Birgül AKGÖL, Derviş ÖZDEMİR
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

TROPİKAL TAYLERİYOZİZLİ İKİ DANADA KAN NAKLİ UYGULAMASI
Murat DABAK, Tolga KARAPINAR
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

STUMP PYOMETRALI BİR KÖPEKTE OVARİAN REMNANT SENDROMU
Abuzer K. ZONTURLU, Cihan KAÇAR
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]