[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2004, Cilt 18, Sayı 1, Sayfa(lar) 041-044
[ English ] [ PDF ]
SAKIZ X AKKARAMAN MELEZ KUZULARIN (G1 VE G2) BÜYÜME VE YAŞAMA GÜCÜ ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Fikret ESEN , Gökçe AY
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Sakız, Akkaraman, melez, büyüme, yaşama gücü.

Bu araştırma, Sakız x Akkaraman melez kuzuların (G1 ve G2) süt emme dönemi boyunca büyüme ve yaşama gücü özelliklerinin karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır.

Araştırma için gerekli veriler, 58 baş G1 ve 52 baş G2 melezi kuzudan elde edilmiştir. Dönem boyunca kuzulara kaliteli kuru yonca ve konsantre yem sınırlı miktarda verilmiştir.

G1 ve G2 kuzularda sırasıyla ortalama doğum ağırlığı 3.80 ve 3.74 kg; 45. gün ağırlığı 12.84 ve 12.40 kg (P<0.05); sütten kesim (90. gün) ağırlığı 19.34 ve 18.21 kg (P<0.01); sütten kesimdeki yaşama gücü %72.42 ve 82.69 olmuştur.

Çeşitli dönemlerdeki canlı ağırlıklar bakımından, doğum ağırlığı dışında, G1 melezleri G2 melezlerinden üstün iken, bütün büyüme dönemi boyunca erkekler dişilerden, tek doğanlar ikizlerden istatistiki olarak üstün olmuştur.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]