[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2004, Cilt 18, Sayı 1, Sayfa(lar) 051-053
[ English ] [ PDF ]
OKLU KİRPİLERDE (Hystrix cristata) ARTERİA RENALİS’LERİN
Ömer ATALAR, Sadık YILMAZ
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Hystrix cristata, oklu kirpi, arteria renalis.

Bu çalışmada oklu kirpi’nin latex enjeksiyonu ile renal arterlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla çalışmada, toplam 9 adet (4 erkek, 5 dişi) ergin oklu kirpi kullanılmıştır. Aorta abdominalis, ikinci lumbal omur düzeyinde, arteria renalis dextra’yı ve bu damardan 0,5 cm. kadar sonra da arteria renalis sinistra’yı vermektedir. Arteria renalis dextra, üç kol halinde sağ böbreğin; arteria renalis sinistra ise, iki kol halinde sol böbreğin hilus renalis’ine girmektedir. Glandula suprarenalis (glandula adrenalis)’in vaskülarizasyonu, rami adrenales (-supra) caudales’ler tarafından yapılmaktadır. Renal arterler, ureter’in pars abdominalis’inin vaskülarizasyonu için ramus uretericus adı verilen ince bir kol vermektedir. Sonuç olarak; oklu kirpilerde renal arterlerin, diğer kemiricilerden bazı farklılıklarının olduğu tespit edilmiştir.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]