[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2004, Cilt 18, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-004
[ Turkish ] [ PDF ]
The Effect of Chlorpyrifos and Dichlorvos on Humoral Immune Response in Mice
Ali BİLGİLİ1, Gökhan ERASLAN2, Dinç EŞSİZ3, İsmail KUTLU4, Hakan SALTAŞ5
1Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Ankara / TÜRKİYE
2Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Kayseri / TÜRKİYE
3Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Kars / TÜRKİYE
4Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü Ankara / TÜRKİYE
5Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi Ankara / TÜRKİYE
Keywords: Chlorpyrifos, dichlorvos, humoral immunity, mice

In this study, the effects of chlorpyrifos and dichlorvos that are organic phosphorous insecticides were investigated on humoral immune system during 28 days (chlorphyrifos at 10, 20, 40 and 80 mg/kg/bw/day; dichlorvos at 30, 60 mg/kg/bw/day). For this aim, a total of 80, Swiss Albino race, male, three-months-old mice were used. Mice were immunized with S. thyphi intraperitonally at the 1st and 15th day of experiment. Following that, on 13th (primary period) and 28th (secondary period) days, blood samples were taken and antibody titers were evaluated. As a result, statistically significant (p<0.05) suppression in humoral immunity was determined in groups including 80 mg/kg/bw/day with drinking water at first period, and including 40 mg/kg/bw/day and 80 mg/kg/bw/day chlorpyrifos and 60 mg/kg/ca/day dichlorvos at second period.

[ Turkish ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]