[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2004, Cilt 18, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-004
[ English ] [ PDF ]
FARELERDE KLORPRİFOS VE DİKLORVOS’UN HUMORAL İMMUN YANIT ÜZERİNE ETKİSİ
Ali BİLGİLİ1, Gökhan ERASLAN2, Dinç EŞSİZ3, İsmail KUTLU4, Hakan SALTAŞ5
1Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Ankara / TÜRKİYE
2Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Kayseri / TÜRKİYE
3Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Kars / TÜRKİYE
4Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü Ankara / TÜRKİYE
5Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi Ankara / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Klorprifos, diklorvos, humoral bağışıklık, fare.

Çalışmada, belirli süre (28 gün) ve dozlarda verilen organik fosforlu insektisit klorprifos ve diklorvosun (klorprifos 10, 20, 40 ve 80 mg/kg/ca/gün; diklorvos 30, 60 mg/kg/ca/gün) humoral bağışıklık üzerine etkisi araştırılmıştır. Bunun için 3 aylık, Swiss Albino ırkı, erkek, 80 adet fare kullanılmıştır. Fareler, çalışmanın 1. ve 15. gününde ölü S. thyphi ile periton içi olarak immünize edilmiştir. Takiben 13. (birinci dönem) ve 28. (ikinci dönem) günlerde kan alınmış ve antikor titreleri değerlendirilmiştir. Sonuçta, içme suyu ile birinci dönemde, 80 mg/kg.ca/gün klorpirifos, ikinci dönemde 40 ve 80 mg/kg.ca/gün klorprifos ile 60 mg/kg.ca/gün diklorvos verilen grupların humoral bağışıklık sisteminde anlamlı (p<0,05) bir baskılanma tespit edilmiştir.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]