[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2004, Cilt 18, Sayı 1, Sayfa(lar) 061-064
[ English ] [ PDF ]
SANSAR (Martes foina) İSKELET SİSTEMİ ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİK ARAŞTIRMALAR III. SKELETON AXIALE
Ömer ATALAR, Ali AYDIN, Birgül AKGÖL, Derviş ÖZDEMİR
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Sansar, anatomi, aksiyal iskelet.

Bu çalışmada 3 adet (2 dişi, 1 erkek) erişkin sansar kullanıldı ve aksiyal iskelet sistemi’nin incelenmesi amaçlandı. Crista nuchae ve protuberantia occipitalis externa belirgindi. Crista sagittalis externa silikti. Os frontale’nin processus zygomaticus’u rudimenterdi. Crista facialis gelişmemişti. Diş formülü 3, 1, 3, 2 / 3, 1, 3, 2 şeklindeydi. Atlas’da, foramen alare, foramen vertebrale laterale ve foramen transversarium mevcuttu. Axis’de processus muscularis bulunmaktaydı. Omurların dağılımı C7, T14, L6, S3, Ca 23 şeklindeydi. Sonuç olarak, sansarlarda aksiyal iskelet sistemi’nin diğer yabani carnivoralardan bazı farklılıklarının olduğu tespit edildi.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]