[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2004, Cilt 18, Sayı 1, Sayfa(lar) 29-33
[ Turkish ]
Traumatic Myiasis of Dogs in Elazığ, Turkey
Cem Ecmel ŞAKİ
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Elazığ – TÜRKİYE
Keywords: Traumatic myiasis, dog, Wohlfahrtia magnifica

The present study was carried out on a total of 18 dogs with traumatic myiasis in Elazığ between 1998 and 1999. Most of the cases (33.4%) were determined in June of both years. Wohlfahrtia magnifica was determined as the cause of myiasis in all of the animals (100%).

[ Turkish ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]