[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2004, Cilt 18, Sayı 1, Sayfa(lar) 065-068
[ English ] [ PDF ]
TROPİKAL TAYLERİYOZİZLİ İKİ DANADA KAN NAKLİ UYGULAMASI
Murat DABAK, Tolga KARAPINAR
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Tayleriyoziz, anemi, kan nakli.

Bu çalışmada, tropikal tayleriyozizli iki danaya yapılan kan nakli uygulamaları sunuldu. Klinik ve laboratuvar muayenelerinin sonucuna göre tanı konulan 2.5 ve 5 aylık yaştaki danalara, kemoterapotik tedavi amacıyla buparvaquone ve oksitetrasiklin uygulandı. Şiddetli anemili olmaları nedeniyle hayvanlara kan nakli yapılmasına karar verildi. Çapraz uyum testleri ile uygun oldukları belirlendikten sonra danalara annelerinden sırasıyla 1 ve 1.5 litre miktarında kan nakli yapıldı. Her iki danada da tedaviyi izleyen dönemde hızlı bir iyileşme gözlendi. Sonuç olarak şiddetli anemi gelişen tropikal tayleriyozizli sığırlarda kemoterapotik tedaviyle birlikte yapılan kan naklinin, saha şartlarında da kolaylıkla uygulanabilecek başarılı bir tedavi yöntemi olduğu kanaatine varılmıştır.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]