[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2004, Cilt 18, Sayı 1, Sayfa(lar) 025-028
[ English ] [ PDF ]
RETENSİYO SEKUNDİNARUMLU İNEKLERDE SERUM ALP, ALT VE AST DÜZEYLERİ
Yaşar AKAR1, Mine ERİŞİR2, Murat YÜKSEL3, Özgür KAYNAR2
1Fırat Üniversitesi Süleyman Demirel Keban Meslek Yüksekokulu Elazığ / TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Elazığ / TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: İnek, retensiyo sekundinarum, ALP, ALT, AST.

Bu çalışmada, retensiyo sekundinarumlu (RS) ineklerin serum Alkaline Phosphotase (ALP), Alanine Transaminase (ALT) ve Aspartate Transaminase (AST) düzeyleri ölçülerek, RS ile bu enzimlerin aktivitesi arasındaki ilişki araştırıldı. Çalışmada, çeşitli yaş ve ırklardan 10’u RS’lu, 10’u yavru zarlarını atan kontrol olmak üzere, toplam 20 inek materyal olarak kullanıldı. İneklerin kan serumu ALP, ALT ve AST düzeyleri spektrofotometrik yöntemle ölçüldü.

İneklerin serum ALP ve ALT seviyeleri yönüyle, RS’lu ve olmayan inekler arasında farklılık (RS-ALP: 15.82, K-ALP: 19.81 / RS-ALT: 5.47, K-ALT: 5.76 IU/L) bulunmadı. Serum AST değerleri RS’lularda 19.38, kontrollerde 14.77 IU/L olup (P<0.05), bu enzimin aktivitesinin arttığı belirlendi.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]