[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2004, Cilt 18, Sayı 1, Sayfa(lar) 069-072
[ English ] [ PDF ]
STUMP PYOMETRALI BİR KÖPEKTE OVARİAN REMNANT SENDROMU
Abuzer K. ZONTURLU1, Cihan KAÇAR2
1Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Şanlıurfa / TÜRKİYE
2Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Kars / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Dişi köpek, stump pyometra, ORS.

Bu olguda, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı kliniğine vaginal akıntı ve çiftleşme isteği şikayeti ile muayeneye getirilen; 15 kg ağırlığında, 11 yaşlı, melez bir köpekte stump pyometralı ovarian remnant sendromu sunuldu. Anamnezde köpeğin 6 ay önce ovariohisterektomi operasyonu geçirdiği, şikayetlerin ise yeni başladığı belirtildi. Yapılan ultrasonografik muayenede sağ ovaryum ile birlikte uterustan bir parçanın kaldığı, vaginal sitolojide de yoğun lökosit infiltrasyonu ile birlikte metaöstrus tablosu saptandı. Genel anestezi altında laparatomi yapılan köpekte, sağ ovaryum ve içi içerik dolu kese şeklinde uterus dokusu uzaklaştırıldı.

Sonuç olarak ORS’nin abdominal ultrasonografi ve vaginal sitoloji bulguları ile de teşhis edilebileceği, laparatomi ile yapılan sağaltımda başarılı sonuçlar alınabileceği kanısına varıldı.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]