[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2003, Cilt 17, Sayı 3, Sayfa(lar) 155-160
[ English ] [ PDF ]
ELAZIĞ VE ÇEVRESİNDE SIĞIRLARDA GÖRÜLEN AYAK HASTALIKLARININ İNSİDANSI ÜZERİNE GÖZLEMLER
İbrahim CANPOLAT, Sait BULUT
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Elazığ/TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Ayak hastalıkları,sığır, insidans, Elazığ.

Bu çalışmada Elazığ ve çevresindeki 3600 sığırda ayak hastalıkları ve tırnak deformasyonları araştırıldı. İncelenen olgularda, 220 ayakta sadece tırnak deformitesi, 37 ayakta deformitesiz ayak hastalığı görülürken, 360 ayakta da tırnak deformitesi ile birlikte ayak hastalığı saptandı.

Deforme tırnak ve deforme tırnak yapısı ile birlikte hastalık tablosu şekillenen tırnak sayısı toplam 580’dir. Bunların 81’i ön, 499’u arka ayakta olmak üzere 338’i lateral, 135’ı medial, 107’si da bilateral olarak belirlenmiştir. Çalışmada tırnaklardaki deformasyon ve ayak hastalıklarının dağılımı şu şekilde saptanmıştır: 187 olguda (%32.2) sivri tırnak, 63 olguda (%10.8) küt tırnak, 67 olguda (%11.5) ayrık tırnak, 76 olguda (%13.1) makas tırnak, 89 olguda (%15.3) yayvan-geniş-dolgun tırnak, 98 olguda (%16.8) burulmuş (tirbuşon) tırnak deformasyonu tespit edilmiştir.

Çalışmada, deforme tırnak yapılarının ayak hastalıklarının oluşmasındaki etkisi açık olarak gözlendi. 31 olguda (%7.8) interdigital dermatitis, 38 olguda (%9.5) erosio ungulae, 19 olguda (%4.7) ökçe apsesi, 28 olguda (%7.0) interdigital hyperplasia, 47 olguda (%11.8) interdigital flegmon, 41 olguda (%10.3) pododermatitis aseptica diffusa, 29 olguda (%7.3) pododermatitis circumscripta, 24 olguda (%6.0) pododermatitis septica, 28 olguda (%7.0) fissura ungulae, 27 olguda (%6.8) podoartritis prulenta, 29 olguda (%7.3) ökçe ve taban eziği, 12 olguda (%3.0) travmatik yan duvar ulkusu, 23 olguda (%5.7) beyaz çizgi hastalığı, 21 olguda (%5.2) digital dermatitis saptandı.

Sonuç olarak Elazığ ve yöresindeki sığırlarda karşılaşılan ayak hastalıklarının yıllık insidansı %17.1 olarak belirlenmiştir.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]