[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2003, Cilt 17, Sayı 3, Sayfa(lar) 231-235
[ English ] [ PDF ]
KABUKLU SU ÜRÜNÜ TOKSİNLERİ
Ali BİLGİLİ1, Sadık KÜÇÜKGÜNAY2
1Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Ankara / TÜRKİYE
2Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ankara / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Brevetoksin, dinofisistoksin, saksitoksin, okadaik asit.

Midyeler kabuklu su ürünü zehirlenmesi için en büyük tehlikeyi oluşturmaktadır. Fakat istiridye ve deniz tarakları da kabuklu su ürünü toksinlerini içerirler. Yengeç ve karides dinoflagellatalarla beslenmedikleri için tehlikeli değildirler. Yaklaşık olarak bilinen 1200 dinofilagellata türünün 20’si insanda hastalık meydana getiren toksinleri üretir. Dinofilagellataların ürettiği toksinlerin, yaklaşık 20 tanesi bilinmektedir. Kabuklu su ürünlerinin tüketimi felç, nörotoksik, ishal ve amnezi ile seyreden dört tip zehirlenme sendromu oluştururlar.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]