[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2003, Cilt 17, Sayı 3, Sayfa(lar) 217-220
[ English ] [ PDF ]
YENİ DOĞAN KUZULARDA ARTERİYEL OKSİJEN SATURASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE BELİRLENMESİ
Halil Selçuk BİRİCİK1, İbrahim ÇİMTAY2, Hayrettin ÇETİN3, Süleyman GANİDAĞLI4, Nihat ŞINDAK1
1Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Şanlıurfa / TÜRKİYE
2Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Şanlıurfa / TÜRKİYE
3Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Şanlıurfa / TÜRKİYE
4Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Şanlıurfa / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Pulse oksimetre, kuzu, arteriyel oksijen saturasyonu.

Bu çalışma, yeni doğan kuzularda pulse oksimetre ile periferik oksijen saturasyonunun belirlenmesi ve bu tekniğin pratikte kullanılabilirliğinin saptanması amacıyla yapıldı.

Çalışmada 50 adet yeni doğmuş İvesi ırkı kuzu kullanıldı. Kuzuların üst dudaklarına pulse oksimetre probu yerleştirildi ve periferik oksijen saturasyonları (SpO2) pulse oksimetre ile doğum sonrası 5, 10, 20, 30, 40 ve 60. dakikalarda kaydedildi. Ayrıca 30. dakikada, arter kan gaz örnekleri alındı ve arteriyel oksijen saturasyonu (SaO2) portabl kan gazı analiz cihazında ölçüldü. SpO2 değerleri, ölçüm yapılan zaman aralıklarında yüzde olarak sırasıyla; 72.70±3.54, 79.38±4.93, 85.06±3.99, 91.94±3.44, 92.10±2.71 ve 94.66±2.56 olarak tespit edildi. Otuzuncu dakikada ölçülen SaO2 ortalaması ise %93.06±2.80 olarak saptandı. Bu dakikada ölçülen SpO2 ve SaO2 ortalamaları arasında istatistiki açıdan önemli bir fark bulunmadı.

Sonuç olarak; kuzularda, pulse oksimetre ile arteriyel oksijenasyon düzeyinin saptanmasının, kan gazı cihazı kullanımının mümkün olmadığı saha şartlarında kolay uygulanabilir ve güvenilir bir yöntem olduğu kanısına varıldı.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]