[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2003, Cilt 17, Sayı 3, Sayfa(lar) 167-171
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
SIĞIR VEBASI VİRUSU RBOK AŞI SUŞU MATRİKS GENİNİN AÇIKLANMASI
Ahmet Kürşat AZKUR1, Mehmet Ziya DOYMAZ2, Yusuf BOLAT1
1Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Elazığ / TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Sığır vebası, matriks geni, protein açıklanması.
Özet
Bu çalışmanın amacı sığır vebası (SV) virusu RBOK aşı suşu matriks (M) geninin ökaryotik hücrelerde açıklatılmasıdır. Matriks geni pTOPO XL klonlama vektöründe klonlandı. Elde edilen plasmid EcoRI ve SalI enzimleriyle kesilerek M geni pCI-neo açıklama vektörüne yerleştirildi. pCI-neo Matrix vektöründe M geninin varlığını teyit etmek amacıyla PZR-T ve enzim kesim deneyleri yapıldı. Oluşturulan rekombinant plazmid, pCI-neo Matrix vektörü olarak adlandırıldı. Sonrasında, rekombinant pCI-neo Matrix plazmidi Vero hücrelerine geçici olarak transfekte edildi. Matriks proteinin varlığı Vestern immunoblotlama ile gösterilerek Vero hücrelerinin anti-M antikoruyla reaksiyona giren 38 kDa’luk bir proteini açıkladığı gösterildi.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]