[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2003, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 81-85
[ English ] [ PDF ]
SIĞIR VEBASI VİRUSU RBOK AŞI SUŞU NÜKLEOPROTEİN (NP) GENİNİN AÇIKLANMASI
Şükrü TONBAK1, Aykut ÖZDARENDELİ2, Yusuf BOLAT1
1Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Elazığ / TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Sığır vebası virusu, nükleoprotein geni, protein açıklatılması.

Bu çalışmada, sığır vebası virusu RBOK aşı suşu (SV-RBOK) nükleoprotein (NP) geninin ökaryotik hücrelerde açıklatılması amaçlanmıştır. Sığır vebası RBOK aşı suşu NP geni pGEM-3Zf (-) vektörüne klonlandı. Nükleoprotein genini elde etmek için rekombinant plazmid NheI ve SalI enzimleri ile kesildi. Daha sonra NP geni pCI-neo memeli açıklama vektörüne yerleştirildi. Elde edilen rekombinant plazmid pSV-NP olarak isimlendirildi. pSV-NP geçici olarak Vero hücrelerine transfekte edildi. Vero hücrelerinin 60 kDa’luk NP proteinini açıklaması anti-NP antikorları kullanılarak Western immunbloting deneyi ile incelendi.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]