[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2003, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 81-85
[ Turkish ] [ PDF ]
Expression of Nucleoprotein Gene (NP) of Rinderpest Virus (RPV) RBOK Vaccine Strain
Şükrü TONBAK1, Aykut ÖZDARENDELİ2, Yusuf BOLAT1
1Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Elazığ / TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Elazığ / TÜRKİYE
Keywords: Rinderpest virus, nucleoprotein gene, protein expression

In the present study, expression of nucleoprotein (NP) gene of rinderpest virus (RPV) RBOK vaccine strain in eucaryotic cells was performed. The NP gene of RPV-RBOK vaccine strain was cloned into a pGEM-3Zf (-) vektor. The recombinant plasmid was cut with NheI and SalI enzymes to obtain the NP gene. Then, the NP gene was placed into pCI-neo mammalian expression vektor. The resulting recombinant plasmid was named as pSV-NP. pSV-NP was transiently transfected into Vero cells. The presence of the NP proteins was analaysed by Western Immunoblotting demonstrating that Vero cells express a 60 kDa protein reacting with anti-NP antibody.

[ Turkish ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]