[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2003, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 11-15
[ English ] [ PDF ]
KARS İLİNDE ÇİĞ SÜTLERDEN Listeria monocytogenes İZOLASYONU
Özkan ASLANTAŞ1, Pınar YILDIZ2
1Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Hatay / TÜRKİYE
2İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Kars / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Listeria monocytogenes, çiğ süt, silaj.

Bu çalışmada, Kars Merkez’de ayda bir kez olmak üzere Ocak 2001-Haziran 2001 tarihleri arasında toplanan 150 çiğ süt numunesinde Listeria türlerinin varlığı ve yaygınlığı araştırıldı. Çiğ süt örneklerine ilave olarak alınan çeşitli türde 11 silaj (4 ot silajı, 2 korunga silajı, 2 mısır silajı, 2 yulaf silajı ve 1 fiğ silajı) numunesi de L.monocytogenes yönünden incelendi. İncelenen süt örneklerinde 14 (%0.93) Listeria türü izole edildi. Bunlardan 3’ü (%2) L.monocytogenes, 3’ü (%2) L.grayi, 5’i (%3.3) L.welshimeri, 2’si (%3) L.murrayi ve 1’i (%0.6) L.innocua olarak identifiye edildi. İncelemeye alınan 11 silaj numunesinin 1’inde (fiğ silajı) L.monocytogenes izole ve identifiye edildi.

Sonuç olarak, Kars Merkez’de tüketime sunulan çiğ sütlerin başta L.monocytogenes olmak üzere diğer Listeria türleri ile düşük düzeyde de olsa kontamine olduğu saptanmıştır. Ayrıca, 11 silaj örneğinin 1’nde tesbit edilen L.monocytogenes ile, yöre hayvancılığında silajın Listeriozis yönünden bir risk faktörü olabileceği ortaya konulmuştur.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]