[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2003, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 11-15
[ Turkish ] [ PDF ]
Isolation of Listeria monocytogenes from Raw Milk in Kars
Özkan ASLANTAŞ1, Pınar YILDIZ2
1Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Hatay / TÜRKİYE
2İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Kars / TÜRKİYE
Keywords: Listeria monocytogenes, raw milk, silage

In this study, 150 raw milk samples collected in Kars once a month between January 2001 and June 2001 was investigated to detect presence and frequency of Listeria spp. In addition to raw milk samples, 11 different kind of silage samples (4 grass silage, 2 sainfoin silage, 2 corn silage, 2 oat silage and 1 vetch silage) were investigated to detect L.monocytogenes. Fourteen (0.93%) Listeria spp. were isolated from raw milk samples. Of 14 Listeria spp., 3 (2%) L.monocytogenes, 3 (2%) L.grayi, 5 (3.3%) L.welshimeri, 2 (3%) L.murrayi 1 (0.6%) and L.innocua were identified. Vetch silage sample was found to be contaminated with L.monocytogenes.

In conclusion, this study indicated that Raw milk samples marketed in Kars were contaminated with Listeria spp. to varying extent. On the other hand, one silage sample contaminated with L.monocytogenes indicated that silage could have potential risk for animals in Kars in respect with Listeriosis


[ Turkish ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]