[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2003, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 55-57
[ English ] [ PDF ]
FIRAT ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ CERRAHİ KLİNİĞİNE 1992-2001 YILLARINDA GETİRİLEN KANATLILARDA BELİRLENEN ŞİRURJİKAL LEZYONLARIN TOPLUCA DEĞERLENDİRİLMESİ
İbrahim CANPOLAT, Sami ÜNSALDI
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Kanatlı, cerrahi hastalık, klinik analiz.

Bu sunumda 1992-2001 yılları arasında F.Ü. Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniğine getirilen değişik türdeki 194 kanatlı şirurjikal lezyonlar yönünden değerlendirildi. Bu olguların türlere göre dağılımı; 23 hint horozu, 6 tavuk, 4 ördek, 5 deve kuşu, 6 kanarya, 60 muhabbet kuşu, 34 keklik, 12 güvercin, 3 papağan, 2 bülbül, 3 baykuş, 8 atmaca, 10 şahin, 4 kartal, 3 doğan, 2 martı, 3 serçe, 3 leylek, 3 tavus kuşu olarak belirlendi.

Olgularda %32.9 kırık, %9.2 taban yastığı nekrozu, %13.4 göz hastalıkları, %11.3 değişik yerlerde yara, %5.1 değişik yerlerde apse, %2.0 kursak yırtığı, %2.0 sinüsitis, %11.7 tümör, %2.0 çıkık, %4.1 artritis, %1.0 myositis, %3.0 ayaklarda paraliz, %2.0 parmak nekrozu, %1.5 tırnak deformasyonu, %2.0 gaga deformasyonu, %2.0 prolapsus rekti saptandı.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]