[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2003, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 45-47
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
RATLARDA LEVAMİZOL’ÜN GEBE KALMA ORANI, YAVRU SAYISI, CİNSİYETİ, YAŞAMA ORANI VE LAKTASYON SÜRESİNE ETKİSİ
Ali RİŞVANLI, Muhterem AYDIN
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Levamizol, gebelik, yavru, laktasyon, rat.
Özet
Çalışmada, dişi ratlara levamizol uygulamalarının gebelik oranı, yavru sayısı, yavru cinsiyeti, yavruların yaşama oranı ve laktasyon süresi üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlandı. Materyal olarak, üç aylık 32 adet dişi rat kullanıldı. Hayvanlar rastgele 4 gruba ayrılarak, birinci gruba (n=8) bir kez, ikinci gruba (n=8) iki kez, üçüncü gruba da (n=8) üç kez birer hafta arayla Levamizol hidroklorür (Levaject %10 Pro injection, Vetifarm) kas içi 3.5 mg/kg dozda uygulandı. Dördüncü gruba (n=8) ise herhangi bir uygulama yapılmadan, kontrol olarak ayrıldı. Sonuçta, en yüksek gebelik oranı ve yavruların en düşük yaşama oranı 3. grupta belirlendi. Yavru sayısı, yavru cinsiyeti ve laktasyon süreleri açısından gruplar arasında herhangi bir fark tespit edilmedi.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]