[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2003, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 17-22
[ English ] [ PDF ]
POSTNATAL DÖNEMDE KOBAY OVARYUMLARI ÜZERİNDE ELEKTRON MİKROSKOBİK BİR ÇALIŞMA
Derviş ÖZDEMİR, Gürsel DİNÇ
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Kobay, ovaryum, epitel, ultrastrüktürel gelişim.

Bu araştırmada, kobay ovaryumlarında postnatal dönemde meydana gelen ultrastrüktürel değişimler incelendi. Çalışmada; bir günlük, iki, dört, altı, oniki, onsekiz hafta ve onsekiz haftalıktan büyük olmak üzere yedi grup oluşturuldu. Her grup sekizerli olacak şekilde toplam ellialtı adet dişi kobay kullanıldı.

Ovaryumların germinatif epitel hücrelerinin Golgi kompleksi, mitokondriyon gibi sitoplazmik organellere sahip olduğu görüldü. Epitel altındaki bazal membranın kalınlığı yaş ilerledikçe artmaktaydı.

Ergenlik zamanı yaklaştığında, yüzey epitel hücrelerinin hem nukleus hem de sitoplazmalarında elektron yoğunluğunda büyük bir artış meydana gelmekteydi. Yüzey epitel hücrelerinin sitoplazmalarında çok sayıda elektron- yoğun cisimcikler ve lipid inkluzyonları bulunmaktaydı.

Gelişim boyunca göze çarpan en önemli değişiklik, epitel hücrelerinin nukleuslarındaki lobulasyon artışıydı.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]