[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2003, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 39-44
[ English ] [ PDF ]
ELAZIĞ BÖLGESİ KOYUNLARINDA GÖRÜLEN AYAK HASTALIKLARININ KLİNİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
Aydın SAĞLIYAN
Fırat Üniversitesi Süleyman Demirel Keban Meslek Yüksekokulu Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Koyun, ayak hastalıkları.

Bu çalışma Elazığ bölgesi koyunlarındaki ayak hastalıklarının belirlenmesi amacıyla yapıldı. Araştırmada 6103’ü(%90.44) koyun, 645’i(%9.56) koç olmak üzere toplam 6748 hayvan muayene edildi. İşletmelere ağıl dönemi sonu ve mera dönemi sonunda olmak üzere iki defa gidildi.

Yapılan çalışmada, ağıl ve barınak şartlarının koyun yetiştiriciliğine uygun olmadığı saptandı. Hayvan sahiplerinin ayak hastalıklarına gerekli önemi vermedikleri görüldü.

Muayene edilen 6748 hayvanın 1367’sinde(%20.26) ayak lezyonları saptandı. Lezyonların %79.08’i ağıl dönemi sonunda %20.92’side mera dönemi sonunda tespit edildi. Toplam lezyonların %31.52’si ön, %68.48’i de arka ayaklarda saptandı.

Ayak lezyonlarının %60.35’i tırnak bozukluğu, %18.95’i piyeten, %10.02’si tüylüce, %4.10’u tırnak çatlağı ve kırığı, %1.68’i ayak apsesi, %4.90’ı da diğer ayak hastalıkları şeklinde olduğu görüldü.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]