[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2003, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 65-69
[ English ] [ PDF ]
LAKTASYONDAKİ SUBKLİNİK VE KLİNİK MASTİTİSLİ SÜTÇÜ İNEKLERDE LİNCOMYCİN - NEOMYCİN KOMBİNASYONUYLA MEME İÇİ TEDAVİNİN ETKİNLİĞİ
Atilla YILDIZ
Fırat Üniversitesi Sivrice Meslek Yüksek Okulu Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Sütçü inek, mastitis, lincomycin-neomycin, tedavi.

Bu çalışma, laktasyondaki subklinik ve klinik mastitisli ineklere meme içi uygulanan lincomycin-neomyin’in tedavideki etkinliğini belirlemek için yapıldı.Meme lobları, memenin klinik, süt örneklerinin ise klinik ve bakteriyolojik muayenesinden sonra seçildi. Tedavide hasta meme loblarına 24 saat ara ile 3 gün meme içi yolla lincomycin-neomycin uygulandı. Tedavinin etkinliği uygulamadan 14 gün sonraki bakteriyolojik ve klinik iyileşmeye göre değerlendirildi. Doksanyedi subklinik mastitisli meme lobunda enfeksiyon etkenine göre tedavi etkinliği, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus spp., Corynebacterium pyogenes ve Streptococcus agalactiae için sırasıyla %81.4, 92.0, 73.3, 88.9, 66.7 ve 100.0 olarak belirlendi. On yedi klinik mastitisli inekte tedavi etkinliği Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus spp., Streptococcus agalactiae ve Escherichia coli için sırasıyla; kinik iyileşmeye göre %100.0, 100.0, 66.7, 100.0 ve 100.0; bakteriyolojik iyileşmeye göre %66.7, 100.0, 66.7, 100.0 ve 100.0 oldu. Klinik ve subklinik vak’alarda bakteriyolojik iyileşme sırasıyla %82.4 ve %85.6 oranındaydı. Klinik olgularda klinik iyileşme oranı %94.1 oldu. Bu sonuçlar lincomycin-neomycin kombinasyonunun laktasyondaki mastitisli sütçü ineklerin tedavisinde uygun bir seçenek olduğunu göstermektedir.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]