[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2003, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 49-53
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
KAYSERİ İLİNDE SATIŞA SUNULAN SIĞIR KIYMALARININ MİKROBİYOLOJİK KALİTESİ
Zafer GÖNÜLALAN1, Ali KÖSE2
1Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Kayseri / TÜRKİYE
2Erciyes Üniversitesi Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksek Okulu Kayseri / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Kıyma, mikrobiyoloji, kalite, Kayseri.
Özet
Kayseri ilindeki perakende et satışı yapan marketlerden rastlantısal olarak 100 sığır eti kıyması örneği toplandı ve mikrobiyolojik kalitesi yönünden incelendi. Mikrobiyolojik analizi yapılan kıyma örneklerinin ortalama koliform bakteri, E. coli, maya ve küf, aerob mezofilik-psikrofilik mikroorganizma, Staphylococcus sp., koagulase pozitif Staphylococcus, sülfiti indirgeyen clostridium ve C. perfringens sayıları sırası ile 1.8x107, 1.0x105, 5.1x107, 6.0x108, 1.9x106, 1.7x106, 8.7x105 ve 1.8x104 kob/g olarak tespit edildi. Salmonella sp. 11 örnekte belirlendi. Mikrobiyolojik yönden analizleri yapılan kıyma örneklerinin kalitesinin yeterli olmadığı ve gıda zehirlenmeleri bakımından potansiyel bir tehlike oluşturabileceği sonucuna varıldı.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]