[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2003, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 59-63
[ English ] [ PDF ]
RANDOM AMPLIFIED POLYMORPHIC DNA (RAPD) YÖNTEMİYLE SIĞIR, KOYUN, KEÇİ VE YABANİ DOMUZ ETİNİN AYIRT EDİLMESİ
İrfan İLHAK, Ali ARSLAN
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: RAPD, et türleri, ayırımı.

Et ve et ürünlerinin orijininin tespit edilmesinde kullanılan yöntemlerde (anatomik farklılıklar, duyusal analizler, doku yağlarının kimyasal özellikleri, histolojik farklılıklar, proteine dayalı testler ve serolojik testler) karşılaşılan güçlükler ve bazı dezavantajlar nedeniyle doğru sonuç veren, basit ve hızlı yöntemlerin geliştirilmesi zorunluluk arz etmektedir. Son yıllarda moleküler biyolojide meydana gelen hızlı gelişmeler, özellikle DNA’nın in vitro olarak kısa sürede çoğaltılmasını sağlayan Polimeraz Zincir Reaksiyon (PZR) yönteminin geliştirilmesiyle bitki, bakteri ve hayvan türlerinin orijini kesin olarak saptanmaktadır.

Bu çalışmada, PZR tabanlı Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) yöntemiyle CGCCCTGGTC dizilimine sahip 10 bazlık primer kullanılmıştır. PZR işlemi 94 º C’de 1 dakika, 37 º C’de 1 dakika, 72 º C’de 2 dakika olmak üzere toplam 45 siklusta gerçekleştirilerek sığır, koyun, keçi ve yabani domuz eti ayırt edilmiştir.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]