[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2002, Cilt 16, Sayı 2, Sayfa(lar) 237-243
[ Turkish ] [ PDF ]
Pyometra Complex in Bitches
Yaşar AKAR1, Hamit YILDIZ2
1Fırat Üniversitesi Süleyman Demirel Keban Meslek Yüksekokulu Elazığ / TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Elazığ / TÜRKİYE
Keywords: Pyometra complex, aethiology, therapy, bitch

Pyometra or cystic endometrial hyperplasia is the accumulation of purulent material within the lumen of the uterus. Pyometra are classified as open-cervix or closed-cervix pyometras, according to the presence or absence of a vulvar discharge. In this review, new approaches regarding aethiology and therapy of pyometra complex were put forward in the lights of recent studies.

[ Turkish ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]