[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2002, Cilt 16, Sayı 2, Sayfa(lar) 237-243
[ English ] [ PDF ]
KÖPEKLERDE PYOMETRA KOMPLEKS
Yaşar AKAR1, Hamit YILDIZ2
1Fırat Üniversitesi Süleyman Demirel Keban Meslek Yüksekokulu Elazığ / TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Pyometra kompleks, sebep, tedavi, köpek.

Pyometra kompleks veya kistik endometrial hiperplazi, uterus boşluğu içinde prulent karakterde sıvı birikimidir. Pyometra, vaginal akıntının varlığına veya yokluğuna göre açık ya da kapalı pyometra olarak sınıflandırılır. Bu derlemede, köpeklerde pyometra kompleksin sebepleri ve tedavisi ile ilgili son yıllardaki çalışmalar incelenerek, yeni yaklaşımlar ortaya konuldu.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]