[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi Kapak PDF
2002, Cilt 16, Sayı 1
ELAZIĞ YÖRESİNDEKİ SÜT İNEĞİ VE KOYUN BESLENME PROGRAMLARININ DÖL VERİMİNE ETKİLERİ *
İ. Halil ÇERÇİ, Mustafa SARI, Kazım ŞAHİN, Fuat GÜRDOĞAN, Talat GÜLER
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

SOYA VE AYÇİÇEĞİ KÜSPESİ KULLANIMININ SÜTTEN KESİLMİŞ MELEZ TAYLARDA KAN SERUMU DEMİR, BAKIR VE ÇİNKO DEĞERLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
İsmail BAYRAM , Cumhur KILINÇ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

BILDIRCINLARDA ANAÇLARIN YAŞI, YUMURTA AĞIRLIĞI VE ŞEKİL İNDEKSİNİN KULUÇKA SONUÇLARINA ETKİSİ*
Ayşe ESEN, Mahiye ÖZÇELİK
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

MUHABBET KUŞLARINDA (Melopsittacus undulatus) OS HYOIDEUM ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİK VE OSTEOMETRİK İNCELEMELER
Z. Ender ÖZKAN
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

RUMİNANTLARIN ERİTROSİT ANTİOKSİDAN ENZİM VE PLAZMA LİPİD PEROKSİDASYON DÜZEYLERİ ÜZERİNE TÜR VE CİNSİYETİN ETKİLERİ*
Sema YARALIOĞLU, Necmi ÖZDEMİR
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

DELTAMETRİNİN FARELERDE HÜMORAL BAĞIŞIKLIK VE BAZI KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ
Ali BİLGİLİ, Ender YARSAN, Gökhan ERASLAN, Dinç EŞSİZ, İsmail KUTLU, Hakan SALTAŞ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

İÇME SUYU İLE BELİRLİ DOZLARDA FLOR VERİLEN TAVŞANLARIN KARACİĞER DOKUSUNDAKİ YAPISAL VE BİYOKİMYASAL DEĞİŞİKLİKLER
Mehmet AKDOĞAN , Ali BİLGİLİ , Erdal KARAÖZ , Alparslan GÖKÇİMEN, Ender YARSAN, Gökhan ERASLAN
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

TUNCELİ VE YÖRESİNDEKİ SIĞIRLARDA KARŞILAŞILAN AYAK HASTALIKLARININ İNSİDANSI ÜZERİNE GÖZLEMLER*
Aydın SAĞLIYAN, Emine ÜNSALDI
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

İVESİ VE TAHİROVA X İVESİ MELEZİ (F1) ERKEK KUZULARIN BESİ PERFORMANSI, KESİM VE KARKAS ÖZELLİKLERİ
Selim KUL, İbrahim ŞEKER
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KOYUN KARACİĞER DOKU ARGİNAZINDA –SH GRUPLARININ VARLIĞI VE ENZİM AKTİVİTESİ ÜZERİNE SÜLFÜR GRUBU İÇEREN, AROMATİK VE HİDROKSİLLİ AMİNO ASİTLERİN ETKİSİ
Fulya BENZER, Sema TEMİZER OZAN
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KOBAYLARDA OVİDUKT’UN POSTNATAL GELİŞİMİ ÜZERİNDE IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOPİK ÇALIŞMALAR*
Derviş ÖZDEMİR, Gürsel DİNÇ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KAYSERİ YÖRESİNDE KOYUN VE KEÇİLERDE BABESİOSİS*
Abdullah İNCİ, Zafer KARAER, Anıl İÇA
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KAYSERİ YÖRESİNDE TEK TIRNAKLILARDA BABESİA EQUİ (LAVERAN, 1901) VE BABESİA CABALLİ (NUTTALL, 1910) YAYGINLIĞININ MİKROSKOPİK MUAYENEYLE ARAŞTIRILMASI
Abdullah İNCİ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KÖPEKLERDE UCU YİVLİ VE UCU YİVSİZ İNTRAMEDULLAR PİNLERİN AKSİYEL EKSTRAKSİYON GÜÇLERİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI: HİSTOLOJİK BULGULAR
Zeki OĞURTAN
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ELAZIĞ VE ÇEVRESİNDEKİ İNEKLERDE OSTEOMALASİNİN EPİZOOTİYOLOJİSİNİN ARAŞTIRILMASI*
Kenan SEZER, Haydar ÖZDEMİR
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KOYUN MEME DOKU ARGİNAZ AKTİVİTESİ ÜZERİNE METİLEN MAVİSİNİN İNHİBİSYON ETKİSİ*
Mehtap ÖZÇELİK, Necmi ÖZDEMİR
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

BİR KÖPEKTE RASTLANAN TUBEROSİTAS TIBİAE’NİN AVULSİON KIRIĞI OLGUSU
S. Erdem ACAR, Cem PERK
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

YILAN ZEHİRLERİ: III. ENZİMLER
Gökhan ERASLAN, Ali BİLGİLİ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ATLARDA GÖRÜLEN BAŞLICA HELMİNT ENFEKSİYONLARI
Hatice ÖGE
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]