[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2002, Cilt 16, Sayı 1, Sayfa(lar) 019-025
[ English ] [ PDF ]
BILDIRCINLARDA ANAÇLARIN YAŞI, YUMURTA AĞIRLIĞI VE ŞEKİL İNDEKSİNİN KULUÇKA SONUÇLARINA ETKİSİ*
Ayşe ESEN1, Mahiye ÖZÇELİK2
1Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, TÜGEM Üretme İstasyonu, Elazığ-TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Bıldırcın, yaş, yumurta ağırlığı, şekil indeksi, kuluçka

Bu araştırmada bıldırcınlarda anaç yaşı, yumurta ağırlığı ve şekil indeksinin, kuluçka sonuçlarına etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Materyal olarak, 1. yaş grubunda (genç anaçlarda) 198, 2. yaş grubunda (yaşlı anaçlarda) 375 olmak üzere toplam 573 bıldırcın yumurtası kullanılmıştır. Araştırmada her yaş grubu içinde 3 ağırlık grubu, 6 şekil indeksi grubu oluşturulmuş ve bu gruplarda döllülük oranı, kuluçka ve makine randımanları incelenmiştir.

Araştırma sonucunda; yumurta ağırlığı, döllülük oranı, makine ve kuluçka randımanı genç anaçlarda yaşlılara göre istatistiki olarak önemli düzeyde (P< 0.01, P<0.001) daha yüksek bulunmuştur. Yumurta ağırlığının gençlerde kuluçka randımanına, yaşlılarda ise kuluçka ve makine randımanına etkisi istatistiki olarak önemli olmuştur (P<0.05). Şekil indeksinin kuluçka için önemli bir yumurta kalite kriteri olmadığı kanısına varılmıştır.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]