[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi Kapak PDF
2001, Cilt 15, Sayı 2
VAN KEDİLERİNDE ARTERİA AXİLLARİS, BRACHİALİS VE MEDİANA’NIN KOLLARI ÜZERİNDE MAKROANATOMİK BİR ÇALIŞMA
Hüseyin KARADAĞ, Zafer SOYGÜDER, Zekeriya ÖZÜDOĞRU
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

TAVUKLARDA PNÖMOKONYOZİS
Aydın ÇEVİK, İhsan YAMAN
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ELAZIĞ ELET MEZBAHASINDA KESİLEN KOYUN VE KEÇİ MEMELERİ ÜZERİNDE PATOLOJİK İNCELEMELER
Nesrin SAVTEKİN, Nursal METİN
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

BROİLER PİLİÇLERDE PAMUK TOHUMU VE PAMUK TOHUMU KÜSPESİ TOKSİKASYONLARINDA (GOSSİPOL TOKSİKOSİS) PATOLOJİK İNCELEMELER
Aydın ÇEVİK, Erkan KARADAŞ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ELAZIĞ ELET MEZBAHASINDA KESİLEN İNEKLERDE MASTİTİSLER ÜZERİNE PATOLOJİK İNCELEMELER
Hayati YÜKSEL, Erkan KARADAŞ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

BİR KOYUNDA BÖBREK KARSİNOMU
Erkan KARADAŞ, Necati TİMURKAAN
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

VARFARİN, ASPİRİN VE SÜLFANİLAMİDİN SAĞLIKLI FARELERDE PROTROMBİN ZAMANI ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ
Ali BİLGİLİ , Sezai KAYA 1, Ender YARSAN 1, Rauf AKKAYA 2, Mehmet ÖZDEMİR 3, Ruhtan BAŞKAYA 4
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

SIĞIRLARIN BAZI ÖNMİDE HASTALIKLARI VE PRİMER KETOZİSİN KARACİĞER İŞLEVLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
Bülent ELİTOK, Kemal YILMAZ, Özgül Mukaddes ELİTOK
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

BİR BROİLER CİVCİVDE NEFROBLASTOMA
Erkan KARADAŞ, Necati TİMURKAAN, Hayati YÜKSEL
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KEDİDE KALP VENLERİ ÜZERİNDE MAKRO ANATOMİK BİR ARAŞTIRMA
Gürsoy AKSOY, Hüseyin KARADAĞ, Zafer SOYGÜDER
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

POSTNATAL DÖNEMDE RATLARDA CANALİS CENTRALİS’İN EPENDİM HÜCRELERİNDEKİ NİTRİK OKSİT SENTEZİ VARLIĞI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
Zafer SOYGÜDER , Mümtaz NAZLI, Gürsoy AKSOY
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

CARRA (TESTİ) PEYNİRLERİNİN NİTRAT VE NİTRİT DÜZEYLERİ
Osman AYGÜN
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

DİLİMLENEREK VAKUMLANMIŞ BIYIKLI BALIK (BARBUS ESOCİNUS) PASTIRMALARININ + 4 ºC’DE MUHAFAZA EDİLMESİ SIRASINDA OLUŞAN MİKROBİYOLOJİK VE KİMYASAL DEĞİŞİKLİKLERİN İNCELENMESİ
Ali ARSLAN, Filiz KÖK
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

RUMİNANTLARIN KARACİĞER DOKUSU ANTİOKSİDAN ENZİM VE LİPİD PEROKSİDASYON DÜZEYLERİ ÜZERİNE TÜR VE CİNSİYETİN ETKİLERİ
Sema YARALIOĞLU , Necmi ÖZDEMİR
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

İVESİ ERKEK TOKLULARININ DEĞİŞİK YAŞLARDAKİ BEDEN AĞIRLIĞI VE BEDEN ÖLÇÜLERİ İLE BAZI KARKAS ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER
İbrahim ŞEKER , Selim KUL
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

1991-2000 YILLARI ARASINDA F.Ü. VETERİNER FAKÜLTESİ CERRAHİKLİNİĞİ’NE GETİRİLEN HAYVANLARDAKİ GÖZ HASTALIKLARI OLGULARI
Enis KARABULUT, Sami ÜNSALDI
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

1991-2000 YILLARI ARASINDA FIRAT ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ CERRAHİ KLİNİĞİ’NE GETİRİLEN BUZAĞILARDAKİ DOĞMASAL ANOMALİ OLGULARI
Enis KARABULUT, Sami ÜNSALDI, Taner DURGUN
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

OKSİTOSİNLE KONTRAKTİLE EDİLEN İNVİTRO KEDİ MYOMETRİUMUNA ERİTROMİSİNİN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Kadir SERVİ, Haki KARA
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

İN VİTRO KEDİ MYOMETRİUMU ÜZERİNE GENTAMİSİNİN FARKLI DOZLARININ ETKİSİ
Kadir SERVİ, Haki KARA
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KÖPEKLERDE POND-NUKİ TİPİ OSTEOARTHRİTİSLERİN GELİŞİMİ ÜZERİNE HYALURONİK ASİT, PREDNİSOLON VE DOXYCYCLİNİN ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
KILIÇ, S., KARADAŞ E. , İSTEK Ö., TİMURKAAN, N.
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

PORSUK (MELES MELES) İSKELET SİSTEMİ ÜZERİNDE MAKRO - ANATOMİK ARAŞTIRMALAR II.OSSA MEMBRİ PELVİNİ
Derviş ÖZDEMİR, Meryem KARAN
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ELAZIĞ’DA YABANİ GÜVERCİNLERDE (COLUMBA LİVİA) EİMERİA TÜRLERİNİN BULUNUŞU
Ergün KÖROĞLU, Sami ŞİMŞEK
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

MUŞ ŞARTLARINDA LIMOUSIN X ESMER MELEZI (F1 ) BUZAĞILARDA BÜYÜME VE ERKEK DANALARDA BESİ PERFORMANSI
Hasan TASALI, Metin BAYRAKTAR
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

LAPAROSKOPİK CERRAHİ
Enis KARABULUT
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

İNTRAABDOMİNAL ADEZYONLAR
Enis KARABULUT
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

EVCİL HAYVANLARDA VİTAMİN C’NİN ÖNEMİ VE METABOLİZMASI
Mustafa İSSİ , Yusuf GÜL
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]