[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2001, Cilt 15, Sayı 2, Sayfa(lar) 381-386
[ English ] [ PDF ]
İN VİTRO KEDİ MYOMETRİUMU ÜZERİNE GENTAMİSİNİN FARKLI DOZLARININ ETKİSİ
Kadir SERVİ1, Haki KARA2
1Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ / TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Elazığ Sağlık Yüksek Okulu, Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: gentamisin, myometrium, in vitro, kedi.

Bu çalışma oksitosinle uyarılan invitro kedi myometriumu üzerine gentamisinin etkisini belirlemek amacıyla yapıldı. Oksitosin verilerek kontraksiyonları uyarılan myometriumlar üzerine gentamisinin 0.062, 0.125 and 0.250 mg/ml dozları uygulanarak 10 dk’lık sürelerde frekans ve gerim gücündeki değişiklikler incelendi. Oksitosin verilmesiyle frekans sayısı 9.37±1.1 amplitütüde 3.41±0.45 gr olarak bulundu. Gentamisin uygulanmasıyla hem frekans sayısında hem de kasılma gücünde doza bağlı olarak azalmalar tesbit edildi. Frekans sayısı sırasıyla 6.40±1.0, 4.0±0.66 ve 0.18±0.4 olurken gerim gücü 3.27± 0.45, 2.90±0.37 ve 0.18±0.4 gr olarak bulundu. Sonuçta gentamisinin kedi myometriumu üzerinde kuvvetli inhibisyon yaptığı kanaatine varıldı.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]