[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi Kapak PDF
2001, Cilt 15, Sayı 1
GELENEKSEL YÖNTEMLE ÜRETİLEN TULUM PEYNİRİNİN OLGUNLAŞMASI SIRASINDA MEYDANA GELEN MİKROBİYOLOJİK VE KİMYASAL DEĞİŞİMLER ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR
Bahri PATIR, Gülsüm ATEŞ, Ahmet H. DİNÇOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

BROİLER PİLİÇLERDE SAĞ VENTRİKÜLER HİPERTROFİ VE ASİTES
İhsan YAMAN, Aydın ÇEVİK
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ELAZIĞ' DA TÜKETİME SUNULAN TAZE BEYAZ PEYNİRLER İLE TULUM PEYNİRLERİNDE BRUCELLA SPP’ NİN VARLIĞI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR
Bahri PATIR, Ahmet H. DİNÇOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

İNEK VE DÜVELERDE MEME PAPİLLOMATOZİSİNİN TEDAVİSİ VE ETİYOLOJİSİ ÜZERİNE ÇALIŞMA
Halis ÖCAL, Atilla YILDIZ, Ali Mükremin APAYDIN, Erdal KAYGUSUZOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

İNEKLERDE OKSİTOSİN ENJEKSİYONLARININ LUTEAL REGRESYON ÜZERİNE ETKİSİ (*)
Hamit YILDIZ, Halis ÖCAL
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ELAZIĞ’DA 1999 YILINDA KOYUN VE KEÇİLERDE GÖZLENEN PESTE DES PETİTS RUMİNANTS (PPR) OLGULARI
Yusuf GÜL, Murat DABAK, Mustafa İSSİ ,Orhan BAŞBUĞ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

FIRAT ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ’NE 1989-1998 YILLARI ARASINDA GETİRİLEN HAYVANLARIN İÇ HASTALIKLARI YÖNÜNDEN GENEL ANALİZİ
Murat DABAK, Yusuf GÜL, Kemal YILMAZ, Haydar ÖZDEMİR, Bülent ELİTOK
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

STARTER KÜLTÜRLÜ TULUM PEYNİRİNİN OLGUNLAŞMASI SIRASINDA DUYUSAL, KİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK NİTELİKLERİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLER ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR*
Gülsüm ATEŞ, Bahri PATIR
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

DÜZENLİ KIZGINLIK GÖSTEREN VE GÖSTERMEYEN İNEKLERDE KAN SERUMUNDA BAZI MİNERAL MADDE DÜZEYLERİ ÜZERİNE ÇALIŞMA
Hamit YILDIZ, Halis ÖCAL
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ESMER IRK İNEKLERDE BAZI MEME ÖZELLİKLERİ, MEME PUANI VE BUNLAR İLE SÜT VERİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER
İbrahim ŞEKER , Metin BAYRAKTAR
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

İNEKLERDE SİKLUS SÜRESİNCE SERUM PROGESTERON VE BAZI MİNERAL MADDE DÜZEYLERİ VE ARALARINDAKİ İLİŞKİ
Hamit YILDIZ, Yaşar AKAR
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KÖPEKLERDE PRE-OPERATİF TEK DOZ ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİ
Sami ÜNSALDI, Cihan GÜNAY
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ELAZIĞ BÖLGESİNE İTHAL EDİLEN İNEKLERİN DOĞUM SONRASI FERTİLİTE DURUMLARININ ARAŞTIRILMASI*
Muhterem AYDIN, Hüseyin DEVECİ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KÖPEKLERDE DENEYSEL MADDİ KAYIPLI FEMUR KIRIKLARINDA KORAL VE SPONGİYÖZ OTOGREF UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI*
Ali Said DURMUŞ, Emine ÜNSALDI
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

SIĞIRLARIN BAZI ENFEKSİYÖZ HASTALIKLARINDA SERUM VİTAMİN C DÜZEYLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR
Mustafa İSSİ, Yusuf GÜL
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

AVİAN ENCEPHALOMYELİTİS (AE) VİRUSU İLE ENFEKTE EDİLMİŞ KAZ (ANSER ANSER) EMBRİYOLARİNDA PATOLOJİK İNCELEMELER*
İhsan YAMAN, Harun ÖZER
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

PRENATAL VE POSTNATAL DÖNEMDE TAVŞAN AKCİĞERLERİNİN HİSTOLOJİK VE ELEKTRON MİKROSKOBİK İNCELENMESİ*
Ali ÖZ, Aydın GİRGİN
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

SIĞIRLARDA GÖZLENEN PENİS FİBROPAPİLLOMLARININ OPERATİF SAĞALTIMI
Sait BULUT, Sami ÜNSALDI
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ELAZIĞ YÖRESİ KOYUNLARINDA MİDE-BAĞIRSAK NEMATODLARININ YAYGINLIĞI *
Ergün KÖROĞLU, Sami ŞİMŞEK, Nurettin DİLGİN, İbrahim GÜLTEKİN, Mehtap Gül ALTAŞ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ELAZIĞ YÖRESİ SIĞIRLARINDA SİNDİRİM SİSTEMİ NEMATODLARININ YAYGINLIĞI *
Ergün KÖROĞLU, Sami ŞİMŞEK , Nurettin DİLGİN, İbrahim GÜLTEKİN, Mehtap Gül ALTAŞ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ÖSTRUS DÖNEMİNDEKİ SIĞIRLARDA PLAZMA ADRENALİN, NORADRENALİN İLE VİTAMİN A VE E DÜZEYLERİ
Fikret KARATAŞ, Haki KARA, Kadir SERVİ , Yaşar AKAR, Vahit KONAR
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

HOLŞTAYN SIĞIRLARDA GEBELİĞİN FARKLI DÖNEMLERİNDEKİ PLAZMA ADRENALİN, NORADRENALİN İLE VİTAMİN A VE E DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Haki KARA, Fikret KARATAŞ , Kadir SERVİ , Yaşar AKAR, Vahit KONAR
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

PORSUK (MELES MELES) İSKELET SİSTEMİ ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİK ARAŞTIRMALAR III. SKELETON AXIALE
Gürsel DİNÇ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

OKSİTOSİNLE UYARILAN İN VİTRO SIĞIR MYOMETRİUMU ÜZERİNE ERİTROMİSİNİN FARKLI DOZLARININ ETKİLERİ
Kadir SERVİ, Haki KARA
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ELAZIĞ YÖRESİ GÜVERCİNLERİNDE (COLUMBA LİVİA) BULUNAN KAN PARAZİTLERİ VE YAYILIŞ ORANLARI
Ergün KÖROĞLU, Sami ŞİMŞEK
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

OKSİTOSİNLE KONTRAKTİLE EDİLEN İN VİTRO SIĞIR MYOMETRİUMU ÜZERİNE GENTAMİSİNİN FARKLI DOZLARININ ETKİLERİ
Kadir SERVİ, Haki KARA
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ELAZIĞ YÖRESİ GÜVERCİNLERİNDE (COLUMBA LİVİA) BULUNAN EKTOPARAZİTLER VE YAYILIŞ ORANLARI
Ergün KÖROĞLU , Sami ŞİMŞEK
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

SPONTAN VE OKSİTOSİNLE İNDÜKLENEN RAT UTERUS KONTRAKSİYONLARI ÜZERİNE FARKLI DOZLARDA GENTAMİSİN VE ERİTROMİSİN ETKİLERİNİN İN VİTRO ARAŞTIRILMASI
Kadir SERVİ, Haki KARA
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ELAZIĞ KOŞULLARINDA AÇIK VE KAPALI BARINAKLAR İLE YEM ENERJİ DÜZEYİNİN HOLŞTAYN ERKEK DANALARDA BESİ PERFORMANSINA ETKİSİ*
Metin BAYRAKTAR, Selim KUL, Abdulkadir AKCAN, İ.Halil ÇERÇİ, Talat GÜLER
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

SÜTÇÜ IRK KOYUNLARDA DAMIZLIK SEÇİMİNDE MEME PUVANTAJININ YERİ VE KULLANIMI
İbrahim ŞEKER, Metin BAYRAKTAR
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ELAZIĞ İLİ HAYVANCILIĞININ MEVCUT DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Orhan ÖZBEY, Aytekin GÜNLÜ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

SIĞIRLARDA ELEKTROKARDİYOGRAFİ
Engin BALIKCI
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]