[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2001, Cilt 15, Sayı 1, Sayfa(lar) 179-184
[ English ] [ PDF ]
OKSİTOSİNLE UYARILAN İN VİTRO SIĞIR MYOMETRİUMU ÜZERİNE ERİTROMİSİNİN FARKLI DOZLARININ ETKİLERİ
Kadir SERVİ1, Haki KARA2
1Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Elazığ Sağlık Yüksek Okulu, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Eritromisin, myometrium, oksitosin, sığır

Bu çalışma in vitro sığır myometriumu üzerine eritromisinin farklı dozlarının etkilerini araştırmak amacıyla yapıldı. Myometrial örnekler oksitosinle uyarıldıktan sonra eritromisinin 0.6, 1.2, 1.8 ve 2.4 mM yoğunlukları uygulanarak 10 dakikalık sürede uterus kontraksiyonlarının frekans sayısı ve pik amplütüdü incelendi. Oksitosin uygulamasıyla frekans sayısı 10.88±3.25 olarak belirlenirken 0.6, 1.2, 1.8 ve 2.4 mM eritromisin uygulamaları ile bu değerlerin sırası ile 14.0±2.70 (P<0.001), 22.22± 3.40 (P<0.001), 17.55±2.29 (P<0.001) ve 3.66±1.8 (P<0.001) olarak belirlendi. Pik amplitüt değerleri ise oksitosin uygulaması ile 3.54± 0.54 iken, eritromisin uygulamasıyla doza bağımlı olarak azaldığı ve 2.4 mM dozunda bu değerin 0.70±0.41 grama düştüğü (P<0.001) belirlendi. Eritromisinin düşük dozlarının myometrium kasılmalarının frekansını artırırken amplitütünü düşürdüğü, yüksek yoğunluklarda ise hem frekansı, hem de amplitütü azalttığı tespit edildi.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]