[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2001, Cilt 15, Sayı 1, Sayfa(lar) 165-170
[ English ] [ PDF ]
ÖSTRUS DÖNEMİNDEKİ SIĞIRLARDA PLAZMA ADRENALİN, NORADRENALİN İLE VİTAMİN A VE E DÜZEYLERİ
Fikret KARATAŞ1, Haki KARA2, Kadir SERVİ3 , Yaşar AKAR3, Vahit KONAR1
1Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
2 Fırat Üniversitesi Elazığ Sağlık Yüksekokulu, Elazığ-TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Östrus siklusu, adrenalin, noradrenalin, vitaminler, YBSK

Bu çalışmada Montofon ırkı ineklerde östrus siklusu süresince plazma adrenalin, noradrenalin ile A ve E vitamini miktarları yüksek basınçlı sıvı kromatografi yöntemi ile (YBSK) ile tespit edildi. Siklus başlangıcında plazma adrenalin ve noradrenalin düzeyleri 19,4 ng/ml ve 37,0 ng/ml ile maksimum düzeyde iken, siklusun 13. günü bu düzeylerin 11,4 ng/ml ve 26,2 ng/ml (P<0.05) ile minumum değere indiği, E vitamininde ise siklusun başlangıcında 2.05 µg/ml iken 10. günde 2.67 µg/ml (P<0.05) değeri ile en yüksek seviyede olduğu, siklusun sonuna doğru da azalma olduğu belirlendi. Fakat A vitamini düzeyinde ise pek fazla bir değişimin olmadığı gözlendi.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]