[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Veteriner) Kapak PDF
2000, Cilt 14, Sayı 1
FÖTAL VE NEONATAL DÖNEM FARELERDE DENEYSEL KADMİYUM TOKSİKASYONUNUN PATOLOJİK YÖNDEN İNCELENMESİ
Gülçin ÖZTÜRK, Fethi YILMAZ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

FARKLI SICAKLIKLARDA MUHAFAZA EDİLEN SÜTLERİN PASTÖRİZASYONU
Süreyya SALTAN EVRENSEL
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

İNEKLERDE TOHUMLAMA SIRASINDA UYGULANAN GnRH'NIN GEBELİK ORANLARI VE KAN PROGESTERON SEVİYESİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Erdal KAYGUSUZOĞLU, Cahit KALKAN
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

TAVŞANLARDA SİNİR DEFEKTLERİNİN OTOJEN SİNİR GREFİ VE SİLİKON TUBULİZASYON İLE ONARILMASI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI ÇALIŞMALAR
Emine ÜNSALDI, Leyla CANPOLAT,İbrahim CANPOLAT, Ali Said DURMUŞ, M.Cengiz HAN, Mustafa KÖM
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

DEĞİŞİK PROTEİN EKSTRAKSİYON YÖNTEMLERİ KULLANILARAK BALIK TÜRLERİNİN ELEKTROFORETİK AYIRIMI, DONDURARAK SAKLAMA VE ISI İŞLEMİNİN KAS PROTEİNLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ*
Yusuf TÜRKÖZ, Ali ARSLAN, Zafer GÖNÜLALAN, Tülay İLERİ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

TOKLULARDA KÖRPE TAHIL HASILLARI VE PANCAR POSASI SİLAJLARININ BESİN MADDELERİNİN SİNDİRİLME DERECESİ ÜZERİNE ETKİSİ
M. Ali AZMAN, Pınar TATLI, Fuat GÜRDOĞAN, İ. Halil ÇERÇİ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

YÜKSEK KURU MADDEYE SAHİP SİLAJLIK MISIRIN GÜNEŞ VE GÖLGEDE SİLOLANMASININ SİLAJ KALİTESİ İLE TOKLULARDA RUMEN FERMENTASYONU BESİN MADDELERİNİN SİNDİRİLME ORANI VE BESİ PERFORMANSINA ETKİSİ
Pınar TATLI, İ. Halil ÇERÇİ, Fuat GÜRDOĞAN, M. Ali AZMAN
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

AKUT ARSENİK TOKSİSİTESİ ÜZERİNE GLİKOZUN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Osman GÜLER, İzzet KARAHAN
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

YUMURTA TAVUKLARININ, KAN PLAZMASI VE TÜYLERİNDE İZ ELEMENT (Cu, Zn) KONSANTRASYONLARININ KARŞILIKLI İNCELENMESİ VE DÜZEYLER ÜZERİNE YAŞIN ETKİSİ
Semiha DEDE, Yeter DEĞER
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

MALATYA YÖRESİNDE KOYUNLARDA TOXOPLASMA GONDİİ'NİN SEROPREVALANSI
Münir AKTAŞ1, Cahit BABÜR, Ali DÜZGÜN
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

SUNİ TOHUMLAMADAN SONRA İNTRAUTERİN ANTİBİYOTİK UYGULAMALARININ GEBELİK ORANINA ETKİSİ
Seyfettin GÜR , Mustafa SÖNMEZ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ELAZIĞ’ DA TÜKETİME SUNULAN TULUM PEYNİRİNİN MİKROBİYOLOJİK VE KİMYASAL KALİTESİ İLE LAKTİK ASİT BAKTERİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR
Bahri PATIR, Gülsüm ATEŞ, Ahmet H. DİNÇOĞLU, Filiz KÖK
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

İNEKLERDE ERKEN GEBELİK FAKTÖRÜ'NÜN (EGF) TESPİTİYLE GEBELİĞİN TEŞHİSİ*
Atilla YILDIZ, Hüseyin DEVECİ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

AHIR VE MERA DÖNEMLERİNDE İNEKLERİN KAN PLAZMASINDAKİ BAZI BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR
İbrahim ÇİMTAY, Emin AKGÜL
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KOYUNLARDA ARPA SAMANININ ÖĞÜTÜLEREK VE ÖĞÜTÜLMEDEN KULLANILMASININ VE MELASLA MUAMELE EDİLMESİNİN BESİN MADDELERİNİN SİNDİRİLME DERECESİ İLE BESİ PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ
Fuat GÜRDOĞAN, İ. Halil ÇERÇİ, Orhan ÖZBEY, Pınar TATLI
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

TAVŞANLARDA (Oryctolagus cuniculus) ERKEK EKLENTİ BEZLERİNİN POSTNATAL DÖNEMDE MORFOLOJİK GELİŞİMİ*
Ali AYDIN, Sadık YILMAZ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

TÜRKİYE'DE SIĞIR HYPODERMOSİS'İ ÜZERİNE EPİDEMİYOLOJİK ARAŞTIRMALAR
Fahri SAYIN, Ahmet KALKAN, Zafer KARAER
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KÖPEKLERDE ENFLURAN, İSOFLURAN VE PROPOFOL ANESTEZİKLERİNİN KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ*
Cihan GÜNAY, Sami ÜNSALDI
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KONYA YÖRESİNDE ATIK YAPAN VE YAPMAYAN KOYUNLARDA İNDİREKT FLUORESAN ANTİKOR (IFA)TESTİ İLE TOXOPLASMOSİS ARAŞTIRMASI
Ferda SEVİNÇ, Kadir KAMBURGİL, Bilal DİK, Feyzullah GÜÇLÜ, Hasan AYTEKİN
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ARPA FİĞ HASILININ EN UYGUN BALYALAMA ZAMANININ BELİRLENMESİ VE KUZU BESİSİNDE SAMAN YERİNE FARKLI PROTEİN KAYNAKLARI İLE KULLANILMASI*
Pınar TATLI, İ.Halil ÇERÇİ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

İKİ FARKLI PROTEİN İLE SAMAN YERİNE ARPA-FİĞ HASILI KULLANMANIN SİNDİRİLEBİLİRLİK VE RUMİNAL FERMANTASYON ÜZERİNE ETKİLERİ*
Pınar TATLI, İ.Halil ÇERÇİ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

TAVŞANLARDA (Oryctolagus cuniculus) TESTİSLERİN POSTNATAL DÖNEMDE MORFOLOJİK GELİŞİMİ*
Ali AYDIN, Sadık YILMAZ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

İKİ FARKLI PİŞİRME YÖNTEMİNİN (Kızartma ve Fırınlama) GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) ETİNDEKİ A, C VE E VİTAMİN MİKTARLARI ÜZERİNE ETKİSİ
Ali ARSLAN, Fikret KARATAŞ, Vahit KONAR
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KADMİYUMUN NEDEN OLDUĞU KARACİĞER VE BÖBREK HASARINA KARŞI ŞELATÖR MADDELERİN ETKİSİ
Kadir SERVİ, Aydın ÇEVİK, Haki KARA
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

SIĞIR HERPES VİRÜS 1 (BHV-1) PROTEİNLERİNİN ELEKTROFOREZ VE VESTERN İMMUNOBLOT METOTLARIYLA ÇALIŞILMASI*
Hakan BULUT, Yusuf BOLAT
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

RİNDERPEST VİRÜSÜ (RPV) HEMAGLÜTİNİN (H) GENİNİN KLONLANMASI VE BAKTERİYEL AÇIKLANMASI*
Mehmet Ziya DOYMAZ, Ali Osman KILIÇ, Hakan BULUT, Aykut ÖZDARENDELİ, Yusuf BOLAT
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KEÇİLERDE DİŞİ GENİTAL ORGAN BOZUKLUKLARI ÜZERİNDE MORFOLOJİK İNCELEMELER I. OVARYUM VE OVİDUKT*
Necati TİMURKAAN, Erkan KARADAŞ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KEÇİLERDE DİŞİ GENİTAL ORGAN BOZUKLUKLARI ÜZERİNDE MORFOLOJİK İNCELEMELER II. UTERUS, SERVİKS VE VAGİNA*
Necati TİMURKAAN, Erkan KARADAŞ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ELAZIĞ BÖLGESİNDE YAŞAYAN YABAN GÜVERCİNLERİNDE KURŞUN VE KADMİYUM DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
Kadir SERVİ, Haki KARA
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

RUTİN ELEKTRON MİKROSKOP TEKNİKLERİ
Berrin TARAKÇI Aydın GİRGİN
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

YILAN ZEHİRLERİ: I. ZEHİRLİ BİLEŞİKLER
Gökhan ERASLAN, Ali BİLGİLİ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

OFTALMİK CERRAHİNİN ESASLARI
Emine ÜNSALDI, Ali Said DURMUŞ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

OKÜLER FARMAKOLOJİ VE TERAPOTİKLER (Bölüm II)
Emine ÜNSALDI
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]