[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Veteriner)
2000, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 253-259
[ English ] [ PDF ]
OKÜLER FARMAKOLOJİ VE TERAPOTİKLER (Bölüm II)
Emine ÜNSALDI
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Oküler farmakoloji, terapotikler

Bu derlemede, göz hastalıklarının sağaltımında kullanılan bazı terapotikler gözden geçirilmiştir.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]