[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Veteriner)
2000, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 007-013
[ English ] [ PDF ]
FARKLI SICAKLIKLARDA MUHAFAZA EDİLEN SÜTLERİN PASTÖRİZASYONU
Süreyya SALTAN EVRENSEL
Uludağ Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Bursa-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Çiğ süt, pastörizasyon, pastörize süt, kimyasal ve mikrobiyolojik özellikler

Bu çalışma, çiğ sütlerin 4±1°C ve oda sıcaklığında depolanması sırasında meydana gelen kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri üzerine 71.7°C ve 15 saniye olarak uygulanan bir pastörizasyon işleminin etkisini saptamak amacıyla yapıldı.

Çiğ ve pastörize sütlerden alınan numunelerde pH , titre edilebilir asitlik (% Laktik asit) tayinleri, toplam mesofil aerobik bakteri ve koliform grubu bakteri sayımları yapıldı.

Sonuç olarak; 4±1°C‘de muhafaza edilen sütlerin pastörizasyon ünitesine geldikten sonraki 32 saat içinde yapılan 71.7 °C’de 15 saniyelik pastörizasyonun çiğ sütün asitlik(% laktik asid) ve koliform grubu bakteri sayısı üzerinde, oda ısısında muhafaza edilen çiğ sütlerde ise toplam mesofil aerobik bakteri, pH ve asitlik(% laktik asit) değerlerinde önemli değişiklikler yaptığı saptanmıştır.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]