[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Veteriner)
2000, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 247-252
[ Turkish ] [ PDF ]
The Basics of Ophthalmic Surgery
Emine ÜNSALDI, Ali Said DURMUŞ
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Elazığ, TÜRKİYE
Keywords: Ophthalmic surgery

In this paper, some important aspects of ophthalmic surgery pre-and postoperation and basic surgical procedures were reviewed.

[ Turkish ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]