[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Veteriner)
2000, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 247-252
[ English ] [ PDF ]
OFTALMİK CERRAHİNİN ESASLARI
Emine ÜNSALDI, Ali Said DURMUŞ
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Oftalmik cerrahi

Bu derlemede, oftalmik cerrahinin operasyon öncesi ve sonrası dikkat edilmesi gerekli olan önemli noktalar ve bazı temel şirurjikal işlemler gözden geçirildi.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]