[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Veteriner)
2000, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 175-179
[ English ] [ PDF ]
KADMİYUMUN NEDEN OLDUĞU KARACİĞER VE BÖBREK HASARINA KARŞI ŞELATÖR MADDELERİN ETKİSİ
Kadir SERVİ1, Aydın ÇEVİK1, Haki KARA2
1FIRAT Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Elazığ Sağlık Yüksekokulu, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Kadmiyum, Şelat ajanları, Karaciğer ve Böbrek Toksisitesi

Çalışmada kadmiyumun neden olduğu karaciğer ve böbrek hasarı üzerine L-sistein, metiyonin, sodyum tiyosülfat ve kobalt klorürün etkileri araştırıldı. Araştırmada 30 adet tavşan kullanıldı. Tavşanlara deri altı yolla 20 μmol/kg kadmiyum klorür uygulandıktan sonra diğer maddeler ( L-sistein 5 mmol/kg, metiyonin 200 mg/kg, sodyum tiyosülfat 400 mg/kg ve kobalt klorür 20 mg/kg) periton içi uygulandı. Hayvanlar 24 saat sonra kesilerek karaciğer ve böbrek kadmiyum düzeyleri belirlendi ve bu organların histopatolojik incelemeleri yapıldı.

Sonuç olarak, kadmiyumla birlikte şelatör maddelerin uygulanmasının karaciğer kadmiyum düzeylerinin azalmasına ve böbrek kadmiyum düzeylerinin artmasına neden olduğu saptandı. Histopatolojik lezyonların şiddet ve dağılımı, karaciğer ve böbreklerdeki kadmiyum düzeyleri ile uyumlu bulundu.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]