[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Veteriner)
2000, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 099-105
[ English ] [ PDF ]
KOYUNLARDA ARPA SAMANININ ÖĞÜTÜLEREK VE ÖĞÜTÜLMEDEN KULLANILMASININ VE MELASLA MUAMELE EDİLMESİNİN BESİN MADDELERİNİN SİNDİRİLME DERECESİ İLE BESİ PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ
Fuat GÜRDOĞAN, İ. Halil ÇERÇİ, Orhan ÖZBEY, Pınar TATLI
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Arpa Samanı, Melas, Fiziksel Form, Sindirilebilirlik, Besi Performansı, Koyunlar

Arpa samanının farklı fiziksel formlarda veya melasla muamele edilerek kullanılmasının koyunlarda, ham besin maddelerinin sindirilme dereceleri ile kuru madde tüketimi, canlı ağırlık artışı ve yemden yararlanma oranları üzerine olan etkisini ortaya koyabilmek amacıyla bu çalışma planlanmıştır. Buna göre, melas ile muamele edilmeyen öğütülmüş arpa samanlı rasyon I. grubu, melas ile muamele edilen öğütülmüş arpa samanlı rasyon II. grubu ve melas ile muamele edilen öğütülmemiş arpa samanlı rasyon III. grubu oluşturmuştur. Çalışmada, her grupta 6’şar hayvan olmak üzere, toplam 18 baş, 9-10 aylık Akkaraman erkek toklu kullanılmıştır.

Kuru madde, ham kül (P< 0.05), organik madde, ham selüloz, ham protein, ham yağ ve azotsuz öz maddenin (P> 0.05) sindirilme dereceleri , melas kullanılan II. ve III. gruplarda, melas kullanılmayan I. gruba göre daha yüksek olarak tespit edilmiştir. II. ve III. gruplar arasında önemli bir fark bulunamamıştır (P> 0.05).

Hayvanların günlük yem tüketimi (P>0.05), günlük canlı ağırlık artışı ve yemden yaralanma oranları (P< 0.05), melas kullanılan II. ve III. gruplarda, Melas kullanılmayan I. gruba göre daha yüksek bulunmuştur. Ham besin maddelerinin sindirilme derecesinde olduğu gibi, besi performansında da II. ve III. gruplar arasında önemli bir fark gözlenmemiştir (P> 0.05).


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]