[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Veteriner)
2000, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 253-259
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
OKÜLER FARMAKOLOJİ VE TERAPOTİKLER (Bölüm II)
Emine ÜNSALDI
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Oküler farmakoloji, terapotikler
Özet
Bu derlemede, göz hastalıklarının sağaltımında kullanılan bazı terapotikler gözden geçirilmiştir.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]