[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Veteriner)
2000, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 129-135
[ English ] [ PDF ]
KÖPEKLERDE ENFLURAN, İSOFLURAN VE PROPOFOL ANESTEZİKLERİNİN KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ*
Cihan GÜNAY, Sami ÜNSALDI
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Enfluran, İsofluran, Propofol, Hematoloji, Köpek

Bu çalışmada köpekler için halen pratikte kullanılmakta olan inhalasyon anesteziklerinden enfluran ve isofluran ile, köpekler için yeni sayılabilecek bir anestezik olan propofol'ün damla infüzyon tekniği kullanılarak, 2 saat süreyle anestezileri yapıldı. Bu 2 saatlik süre içerisinde hayvanların hematolojik ve biyokimyasal bulgularına bakıldı. Bu çalışmada 1-3 yaş arasında, 18-26 kg ağırlığında, yerli ve kangal melezi toplam 15 adet köpek kullanıldı.

Hematolojik ve biyokimyasal bulgular istatistiksel olarak değerlendirildiğinde: Enfluran grubunda üre, kreatinin, şeker, SGOT, SGPT, hematokrit değerleri ve eritrosit sayısında; İsofluran grubunda: şeker, SGOT değerleri ve lökosit sayısında; Propofol grubunda ise: kreatinin, şeker, hematokrit değerleri ve lökosit sayısında önemli bir artış saptandı. Fakat bu değerler arasından sadece üre ve şeker normal fizyolojik sınırlarının üzerinde bir artış kaydetmiştir.

Bu çalışmada köpekler için halen pratikte kullanılmakta olan inhalasyon anesteziklerinden enfluran ve isofluran ile, köpekler için yeni sayılabilecek bir anestezik olan propofol'ün damla infüzyon tekniği kullanılarak, 2 saat süreyle anestezileri yapıldı. Bu 2 saatlik süre içerisinde hayvanların hematolojik ve biyokimyasal bulgularına bakıldı. Bu çalışmada 1-3 yaş arasında, 18-26 kg ağırlığında, yerli ve kangal melezi toplam 15 adet köpek kullanıldı.

Hematolojik ve biyokimyasal bulgular istatistiksel olarak değerlendirildiğinde: Enfluran grubunda üre, kreatinin, şeker, SGOT, SGPT, hematokrit değerleri ve eritrosit sayısında; İsofluran grubunda: şeker, SGOT değerleri ve lökosit sayısında; Propofol grubunda ise: kreatinin, şeker, hematokrit değerleri ve lökosit sayısında önemli bir artış saptandı. Fakat bu değerler arasından sadece üre ve şeker normal fizyolojik sınırlarının üzerinde bir artış kaydetmiştir.

* Bu araştırma F.Ü.Araştırma Fonu (FÜNAF-202) tarafından desteklenmiş ve aynı adlı doktora tezinden özetlenmiştir.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]