[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi Kapak PDF
1999, Cilt 13, Sayı 3
TAVUK,YERLİ ÖRDEK VE GÜVERCİNLERDE PLEXUS BRACHİALİS'TEN ÇIKAN FASCİCULUS DORSALİS'İN ARTİCULATİO CARPİ'YE KADAR MAKROANATOMİK VE SUBGROS İNCELENMESİ
Hüseyin YILDIZ, Ali BAHADIR
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

SU SAMURU (Lutra lutra) İSKELET SİSTEMİ ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİK ARAŞTIRMALAR I. Ossa Membri Thoracici
Sadık YILMAZ , Gürsel DİNÇ, Derviş ÖZDEMİR
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

SU SAMURU (Lutra lutra) İSKELET SİSTEMİ ÜZERİNDE MAKRO - ANATOMİK ARAŞTIRMALAR II. Ossa Membri Pelvini
Gürsel DİNÇ, Ali AYDIN, Ömer ATALAR
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ELAZIĞ İLİ KIRSAL YÖRE KEDİLERİNDE EKTO- VE ENDOPARAZİTLER VE BUNLARIN HALK SAĞLIĞI YÖNÜNDEN ÖNEMİ
Mehtap Gül ALTAŞ, Erol TAŞAN
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

TAVŞANLARDA DENEYSEL OLARAK OLUŞTURULAN KADMİYUM TOKSİKASYONU ÜZERİNE PATOLOJİK İNCELEMELER
Gülçin ÖZTÜRK, Fethi YILMAZ, Harun ÖZER
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

FARELERDE KADMİYUMUN AKUT VE KRONİK TOKSİSİTESİ ÜZERİNE BAZI STEROİD YAPILI MADDELERİN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI*
Haki KARA, Kadir SERVİ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

RATLARDA YÜKSEK DOZDA DİPİRON, FLUNİKSİN VE İNDOMETASİN’İN BAZI BİYOKİMYASAL DEĞERLERE ETKİLERİ
İzzet KARAHAN, Osman GÜLER
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

FARELERDE ARSENİK TRİOKSİT VE SODYUM ARSENAT’IN BAZI BİYOKİMYASAL DEĞERLERE ETKİLERİ
İzzet KARAHAN, Osman GÜLER
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

FARELERDE DENEYSEL OLARAK OLUŞTURULAN KADMİYUM TOKSİKASYONUNUN PATOLOJİK YÖNDEN İNCELENMESİ
Fethi YILMAZ, Gülçin ÖZTÜRK, Harun ÖZER
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

RATLARDA PARENTERAL AKUT ARSENİK TOKSİKASYONUNUN KARACİĞER VE BÖBREKLER ÜZERİNE ETKİSİ
Gülçin ÖZTÜRK, İzzet KARAHAN, Fethi YILMAZ, Osman GÜLER
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ELAZIĞ YÖRESİ SIĞIRLARINDA THEİLERİA ANNULATA'NIN VEKTÖRLERİ*
Muhammet ANGIN, Nazir DUMANLI
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ELAZIĞ YÖRESİNDE BAZI KANATLILARDA SARCOCYSTİS TÜRLERİNİN YAYGINLIĞI*
Murat SEVGİLİ, Edip ÖZER
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

BİR KIL KEÇİ’SİNDE “HEPATOSELÜLER ADENOM” OLGUSU
Nursal METİN, Necati TİMURKAAN
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

EMBRİYOLU TAVUK YUMURTALARINDA DENEYSEL OLARAK OLUŞTURULAN İNFEKSİYÖZ BRONCHİTİS VİRUS ( IBV ) ENFEKSİYONUNUN HİSTOPATOLOJİK YÖNDEN İNCELENMESİ
Fethi YILMAZ, Gülçin ÖZTÜRK, Harun ÖZER, Adile MUZ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ YONCA KURUTMA ÜNİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ELDE EDİLEN YONCALARIN KUZULAR ÜZERİNE ETKİSİ: l. KURUTMA ÜNİTESİNİN VERİMLİLİĞİ VE YONCA KALİTESİNİN BELİRLENMESİ*
Talat GÜLER, İ.Halil ÇERÇİ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ YONCA KURUTMA ÜNİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ELDE EDİLEN YONCALARIN KUZULAR ÜZERİNE ETKİSİ: II. KURU YONCANIN KUZULARDA SİNDİRİM, RUMİNAL FERMENTASYON VE BESİ PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ*
Talat GÜLER, İ.Halil ÇERÇİ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

VİTAMİN A, E VE SELENYUMUN KOYUNLARDA DÖL VERİMİ VE BAZI MİNERAL PARAMETRE DÜZEYLERİ İLE KUZULARINDA YAŞAMA GÜCÜ VE CANLI AĞIRLIK ARTIŞI ÜZERİNE ETKİSİ*
Mehmet AVCI, Ziya KARAKILÇIK, Rahmi KANAT
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

PERİKARDİTİS TRAVMATİKALI SIĞIRLARIN BAZI KAN ELEKTROLİT (Na+, K+, Cl-, Ca++, İNORGANİK P VE Mg++) DÜZEYLERİ İLE EKG (ELEKTROKARDİYOGRAM) BULGULARININ HASTALIĞIN TANISINDA ÖNEMİ
Engin BALIKÇI, Kemal YILMAZ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KÖPEKLERDE DENEYSEL EKSİZYON VE İNTERPOZİSYON ARTROPLASTİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI *
Emine ÜNSALDI , Sait BULUT, Hatice ERÖKSÜZ, Ali Said DURMUŞ, Mustafa KÖM
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

SIĞIRLARIN BAZI ÖN MİDE HASTALIKLARININ TANI VE PROGNOZUNDA, KAN ELEKTROLİT (Na+, K+, Cl-, Ca++, İNORGANİK P VE Mg++) DÜZEYLERİ VE ELEKTROKARDİYOGRAM BULGULARININ ÖNEMİNİN ARAŞTIRILMASI
Engin BALIKÇI, Kemal YILMAZ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

SAĞA ABOMASUM DEPLASMANLI BEŞ İNEĞİN BAZI KLİNİK, HEMATOLOJİK, BİYOKİMYASAL VE ELEKTROKARDİYOGRAFİK BULGULARI
Engin BALIKÇI, Kemal YILMAZ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

İNEKLERDE TOHUMLAMA SONRASI 21 GÜN BOYUNCA KAN SERUMU VE PLAZMASI ÇİNKO (ZN) VE BAKIR (CU) DÜZEYLERİNİN GEBELİK BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Cahit KALKAN, Bayram YILMAZ, Yusuf TÜRKÖZ, Erdal KAYGUSUZOĞLU, Hayrettin ÇETİN, Hüseyin DEVECİ, Ali Mükremin APAYDIN, Halis ÖCAL
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

İNEKLERDE ÖSTRÜS SİKLUSU BOYUNCA KAN SERUMU VE PLAZMASI ÇİNKO (ZN) VE BAKIR (CU) DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Cahit KALKAN, Bayram YILMAZ, Yusuf TÜRKÖZ, Hayrettin ÇETİN, Erdal KAYGUSUZOĞLU, Hüseyin DEVECİ, Ali Mükremin APAYDIN, Halis ÖCAL
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss, W.)’NIN SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER
Seyfettin GÜR, Kenan KÖPRÜCÜ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

İNEKLERDE TOHUMLAMA SONRASI 4. GÜNDE UYGULANAN HUMAN CHORİONİC GONADOTROPİN'İN (HCG) GEBELİK ORANI VE PROGESTERON SEVİYELERİNE ETKİSİ
Hayrettin ÇETİN, Tanzer BOZKURT, Erdal KAYGUSUZOĞLU, Ali RİŞVANLI, Halis ÖCAL
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ANÖSTRÜS DÖNEMİNDEKİ KEDİLERE UYGULANAN GnRH’IN OVARYUM AKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
Halis ÖCAL, Muhterem AYDIN
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

İNEKLERDE SUBKLİNİK MASTİTİSİN DANOFLOXACİN İLE TEDAVİSİ
Halis ÖCAL, Hamit YILDIZ, Muhterem AYDIN, Yaşar AKAR
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

1994-1998 YILLARI ARASINDA KLİNİĞİMİZE GELEN SIĞIRLARDA GÖZLENEN AYAK HASTALIKLARI VE SAĞALTIMLARI
Emine ÜNSALDI , Ali Said DURMUŞ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KOÇLARIN TESTİS ÖLÇÜLERİ VE SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE RASYONDA BULUNAN SOYA FASÜLYESİ VE PAMUK TOHUMU KÜSPESİNİN ETKİSİ
Seyfettin GÜR , Pınar TATLI
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

YILAN ZEHİRLERİ: II. ZEHİRSİZ BİLEŞİKLER
Ali BİLGİLİ, Gökhan ERASLAN
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

SİKLİK NÜKLEOTİD FOSFODİESTERAZ (PDE) ENZİM AİLESİ
Suat ERDOĞAN
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

OKÜLER FARMAKOLOJİ VE TERAPOTİKLER-I
Emine ÜNSALDI
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

AT DİŞLERİNİN ANATOMİSİ VE KESECİ (INSİSİV) DİŞLERİN DEĞİŞİK MAKROSKOBİK ÖZELLİKLERİ ILE YAŞ TAYİNİNİN GÜVENİNİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Servet KILIÇ, Peddy M. DIXON, Sait BULUT, Mustafa KÖM
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]